Chcesz zarabiać więcej i szybciej na outsourcingu IT? Chcesz wiedzieć, jak to robią inni?

Kaseya - lider w dostarczaniu rozwiązań dla firm IT outsourcingowych na świecie - udostępniła coroczny raport dotyczącym rynku tych usług, pełna nazwa opracowania to „Annual Survey of SMB Companies Highlights Continued Growth of Outsourcing IT Services, Especially Cloud IT Services”

Ankieta bazuje na 1200 odpowiedziach respondentów z całego świata, zebranych w ostatnich 2 miesiącach. W oparciu o wyniki przyjęto 5 poziomów dojrzałości biznesu IT MSP:

Reactive: Wychodzenie na przeciw indywidualnym zapytaniom klientów, w zależności od potrzeb

Efficient: Systematyczne podejście rozwiązujące znane problemy klientów w oparciu o codzienne zadania

Proactive: Proaktywne podejście do zarządzania IT automatyzujące powtarzające się działania czy zdarzenia

Aligned: Śledzenie i zarządzanie poziomami SLA w kontekście możliwości i wydajności

Strategic: Osiągnięcie poziomu ekspersckiego w zarządzaniu IT na poziomie operacyjnym oraz strategiczny udział IT w rozwoju działalności biznesowej klienta

Ważny wniosek - silna korelacja pomiędzy osiągniętym poziomem dojrzałości firmy, a osiąganą dynamiką przychodów. 36% firm zaliczanym do segmentu Aligned oraz Strategic osiągnęło ponad 10% przyrost przychodów pomiędzy 2014 a 2015 rokiem, podczas gdy dla grupy pozostałej wskaźnik ten spada do 21%.

Kolejny wniosek - Outsourcing IT jest coraz ważniejszy dla dojrzałych organizacji. Firmy o wyższej dojrzałości działów IT znacznie chętniej korzystają z outsourcingu specjalizowanego.

Więcej szczegółów dowiesz się, zamawiając raport. Zgłoszenia drogą elektroniczną należy kierować na adres: a.tarasek@vida.pl