Ministerstwo Cyfryzacji przekazuje informację, jak sprawdzić czy Twój PESEL został pobrany w podejrzanych okolicznościach. Jak to miało miejsce w przypadku 1,4 mln obywateli.

Kierujemy do źródła w celu rozchwiania wątpliwości:

https://mc.gov.pl/aktualnosci/baza-pesel-pytania-i-odpowiedzi