F-Secure współtworzy CANVAS czyli sojusz na rzecz etyki w cyberbezpieczeństwie

Firma F-Secure i 10 organizacji badawczych tworzą konsorcjum na rzecz ochrony wartości w cyberbezpieczeństwie. CANVAS (Constructing an Alliance for Value-driven Cyber Security ) skupia uczestników z różnych dziedzin naukowych i ma na celu przeprowadzanie regularnych badań dotyczących kwestii etycznych, prawnych, empirycznych i technicznych związanych z cyberbezpieczeństwem. Konsorcjum będzie rozpowszechniać otrzymane wyniki, które pozwolą informować decydentów, ekspertów i opinię publiczną o rozwoju technologii cyberbezpieczeństwa oraz o zasadach zapewniania bezpieczeństwa bez ograniczania praw użytkowników. F – Secure jako lider cyberbezpieczeństwa w Europie, odegra ważną rolę w dostarczaniu opinii ekspertów z branży, a także będzie prowadzić międzynarodowe warsztaty w celu omówienia aktualnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem przed jakimi stoją przedsiębiorstwa. Projekt uzyskał trzyletnie finansowanie z Unii Europejskiej oraz szwajcarskiego Sekretariatu Stanu ds. edukacji, badań i innowacji.

organizacja canvas

 

Źródło:

https://www.f-secure.com/en/web/press_global/news-clippings/-/journal_content/56/1075444/1728474?p_p_auth=MeICNlA0&refererPlid=1081932

https://canvas-project.eu/canvas/