Cyberprzestępcy rozsyłają fałszywe dokumenty sprzedaży do klientów Play.

Wiadomości z fakturami do złudzenia przypominają oryginalne. Odbiorcą przelewu jest Play. Jednak numer rachunku bankowego nie należy do operatora. Po zrealizowaniu płatności pieniądze zasilają anonimowe konto w Panamie.

Nadawcą wiadomości jest Play24. Natomiast po rozwinięciu wyświetlają się inne adresy: a.esma@bilgiteknik.web.tr,  info@intertekselvan.com, inhester@kb10.info, peter@gpsfabrication.com

Firma Play zaleca potwierdzić oryginalność faktury w elektronicznym systemie obsługi klienta - Play 24.