Trudno uwierzyć, al 40% dużych firm w Polsce nie ma przygotowanego żadnego scenariusza na wypadek cyberataku czy zdarzeń losowych związanych z awarią IT. Według ostatniego badania Intela, wykonanego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, nasze rodzime firmy nie troszczą się o bezpieczeństwo IT w stopniu takim jak analogiczne przedsiębiorstwa z Czech lub Węgier.

Intel wykonał ankietę w Polsce, Czechach, Rumunii i na Węgrzech wśród 250 osób odpowiedzialnych za IT z firm zatrudniających min. 150 osób.
Wyniki dla nas są niestety złe, gdzie najlepiej przygotowani są (jak zwykle)
Czechy (84% gotowych scenariuszy awaryjnych, gotowych do wdrożenia, w przypadku ataku). Lepiej wypadają od nas w Rumunii (72% firm przygotowanych), gdzie w Polsce i na Węgrzech wynik to 60%. Innymi słowy, aż 40% przedsiębiorstw w przypadku cyberataku lub wielkiej awarii reaguje na nie z opóźnieniem, tracąc czas, energię i pieniądze.

Więcej na chip.pl