To jeden z największych wycieków danych w historii!

Dane osobowe niemal 200 mln obywateli USA zostały „przez przypadek” ujawnione przez firmę marketingową działającą na zlecenie Partii Republikańskiej, informuje o tym NEXT.PL

Doszło do wycieku prawie 1,1 terabajta danych zawierających adresy, daty urodzin, numery telefonów oraz informacje o poglądach politycznych prawie 62 procent ludności USA! Dokumenty te, były dostępne publicznie w chmurze Amazon Web Services, w formie arkuszy kalkulacyjnych i mógł do nich dotrzeć każdy internauta na świecie. Na trop wycieku natrafił Chris Vickery, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa w firmie UpGuard. Serwer, na którym przechowywane były dane, należy do firmy Deep Root Analytics, pracującej na zlecenie Komitetu Krajowego Partii Republikańskiej. Nie wiadomo jak długo dokumenty były publicznie dostępne.

Z informacji UpGuard wynika z kolei, że dokumenty, które firma Deep Root Analytics opublikowała w niezabezpieczonej chmurze, były po raz ostatni aktualizowane w styczniu br., tuż po prezydenckiej inauguracji Donalda Trumpa. Pracownicy Deep Root Analytics gromadzili te dane z różnych źródeł m.in. od komitetów zbierających fundusze dla Partii Republikańskiej.

Dokumenty zawierały nie tylko dane osobowe wyborców, ale również informacje na temat ich poglądów politycznych, wyznawanej religii, a nawet stosunków do takich tematów jak broń palna, aborcja czy badania nad komórkami macierzystymi.

http://next.gazeta.pl/next/7,151243,21981899,to-jeden-z-najwiekszych-wyciekow-danych-w-historii-niemal-200.html#BoxBizImg