CrashPlan 6.4 wprowadza monitoring operacji na plikach

Code42 przedstawił najnowszą wersję systemu backupu CrashPlan w wersji 6.4 z rozbudowanym modułem Insider Threat Monitoring.

 

 

Administrator ma pełny obraz wszystkich operacji przeprowadzanych przez użytkowników na plikach. Co ważne, moduł został wyposażony w wiele alarmów, które nawet przy setkach lub tysiącach użytkowników wychwycą tylko podejrzane operacje. Narzędzie pozwala m.in. na:


- analizę trendów w zachowaniu użytkowników i wychwycenie anomalii,
- prześledzenie historii kopiowania i przenoszenia danych,
- monitorowanie użycia chmurowych usług do przetrzymywania plików, takich jak Box, OneDrive, Google Drive, czy Dropbox.
- identyfikację podejrzanych zbyt dużych plików, lub takich, którym zmieniono mylnie rozszerzenie,
- identyfikację wymiennych nośników pamięci i wiele innych.

 

Insider Thtreat Monitoring jest dostępny bezpłatnie dla wszystkich klientów, którzy dokonają aktualizacji CrashPlan do wersji 6.4.