Axence nVision Inventory Desk

Ewidencja środków trwałych przedsiębiorstwa

Inventory ma możliwość ewidencji środków trwałych, co stanowi nieocenione wsparcie dla działu księgowości. Za jego pomocą można również dokonać szybkiego audytu przy użyciu aplikacji mobilnej. Inventory pozwala na pełną kontrolę stanu. Specjalny agent dla systemu Android inwentaryzuje urządzenia mobilne (nawet poza siecią firmową). A zmiany dokonane w pamięci RAM komputera lub w innych podzespołach zostaną wyświetlone za pomocą specjalnych alarmów.
Łukasz Kucharski
Łukasz Kucharski