fbpx

Co to jest Exposure Management?

Udostępnij

Spis treści:

W kontekście cyberbezpieczeństwa, Exposure Management to proces w organizacji, który polega na identyfikowaniu, ocenie i reagowaniu na zagrożenia związane z narażonymi zasobami cyfrowymi. Narażone zasoby obejmują wszelkie punkty końcowe, aplikacje lub inne zasoby chmurowe, które mogą być wykorzystane do naruszenia systemów organizacji. Te zasoby razem tworzą cyfrową powierzchnię ataku organizacji. W miarę jak organizacje starają się ocenić stopień zagrożeń i potencjalne konsekwencje, Exposure Management staje się kluczowy dla ich zadania oceny ryzyka, zarządzania nim i jego minimalizacji.

W tym artykule omówimy kluczowe aspekty Exposure Management. Przyjrzymy się procesom z tym związanym, strategiom wdrażania oraz zalecanym praktykom dla przedsiębiorstw, które chcą wzmocnić swoją postawę w zakresie bezpieczeństwa.

Zacznijmy od bliższego przyjrzenia się kluczowym komponentom i procesom związanym z Exposure Management.

Exposure Management

Kluczowe elementy Exposure Management

Exposure Management opiera się na dobrze zdefiniowanych i systematycznych procesach. Procesy te współpracują ze sobą, aby identyfikować i oceniać ryzyka wśród wszystkich zasobów cyfrowych narażonych na cyberataki.

Krok 1: Identyfikacja narażonych zasobów

Bez względu na wielkość, każda organizacja posiada szeroki zestaw zasobów wykorzystywanych do różnych operacji biznesowych. Do tych zasobów należą:

Identyfikacja wszystkich tych zasobów jest kluczowym pierwszym krokiem w Exposure Management. Identyfikacja zasobów pozwala organizacji zrozumieć, gdzie mogą występować podatności i które zasoby są najbardziej narażone na ich wykorzystanie.

 

Krok 2: Mapowanie powierzchni ataku

Po zakończeniu pełnej inwentaryzacji swoich zasobów kolejnym krokiem jest zrozumienie, w jaki sposób każdy z zasobów jest podatny na wykorzystanie. Przykłady narażeń obejmują:

 • Publicznie dostępne usługi
 • Otwarte porty
 • Nieumyślnie ujawnione informacje, takie jak metadane lub komunikaty debugowania
 • Podatności systemu operacyjnego i aplikacji

Mapowanie powierzchni ataku dostarcza organizacjom krytycznych wglądów, pozwalając im myśleć, jak atakujący i lepiej rozumieć, jak można wykorzystać narażenia.

Krok 3: Ocena ryzyka

Następnie organizacja powinna wykorzystać mapowanie powierzchni ataku i ścieżek ataku do oceny ryzyka związanego z każdym zasobem. Poziom ryzyka dla zasobu zależy od takich czynników jak:

 • Wrażliwość danych obsługiwanych przez zasób
 • Prawdopodobieństwo wykorzystania narażonego zasobu
 • Potencjalny wpływ ataku
crowdstrike
Platforma CrowdStrike Falcon
Poznaj platformę cyberbezpieczeństwa, która jest skalowalna i elastyczna. Połącz ją z CrowdStrike Exposure Management!

Krok 4: Priorytetyzacja narażeń

Po ocenie ryzyka każdego zasobu, organizacja może rozpocząć priorytetyzację działań naprawczych dotyczących swoich narażeń. Ten krok dostarcza jasności co do tego, które narażenia należy natychmiast rozwiązać, a które można odłożyć na później.

Krok 5: Zmniejszanie narażenia

Po priorytetyzacji ryzyka narażenia, zespoły IT i bezpieczeństwa w organizacji mogą podjąć kroki w celu eliminacji ryzyka związanego z narażonym zasobem. Mogą to być działania takie jak łatanie podatności, zamykanie niepotrzebnych portów, modyfikowanie polityk kontroli dostępu, czy nawet wyłączanie zasobów.

Krok 6: Ciągłe monitorowanie

Powierzchnia ataku organizacji jest dynamiczna, z różnymi zasobami zmieniającymi poziom swojego narażenia oraz nowymi podatnościami odkrywanymi dla każdego zasobu. Exposure Management zależy od ciągłego monitorowania, aby wykrywać nowe zagrożenia w miarę ich pojawiania się i zapewniać, że wcześniejsze działania zmniejszające ryzyko są nadal skuteczne.

Teraz, gdy omówiliśmy kluczowe procesy związane z Exposure Management, przejdźmy do strategii wdrażania i praktycznych środków cyberbezpieczeństwa.

Exposure Management – Najlepsze praktyki i zalecenia

Twoja organizacja może wdrożyć najlepsze praktyki, aby wzmocnić swoją postawę w zakresie bezpieczeństwa w świetle narażenia cyfrowego. Rozważ poniższe zalecenia.

Automatyzacja

Aby usprawnić zarządzanie narażeniami, warto automatyzować procesy w całym cyklu życia Exposure Management: odkrywanie zasobów, monitorowanie w czasie rzeczywistym, ocena ryzyka oraz priorytetyzacja. Twoje cyfrowe narażenie (i odpowiadająca mu powierzchnia ataku) stale się zmienia. Organizacja nie może czekać na zaplanowane, ręczne uruchomienie procesu odkrywania zasobów przez zespół SOC. Automatyzacja zapewnia, że profil narażeń jest stale aktualizowany.

Ponadto łączenie automatyzacji z narzędziami AI/machine learning (ML) może pomóc w szybszym podejmowaniu decyzji i filtrowaniu szumu. Poza zautomatyzowanym mapowaniem powierzchni ataku, niektóre narzędzia mogą nawet przewidywać przyszłe ryzyka narażeń.

Regularne audyty

Oprócz ciągłego monitorowania i analizy w czasie rzeczywistym, organizacja powinna przeprowadzać regularne audyty swoich narażonych zasobów. Audyty te mogą potwierdzić skuteczność strategii i wdrożeń. Mogą również identyfikować nowe zagrożenia lub pomóc w priorytetyzacji działań zmniejszających ryzyko.

Edukacja i szkolenia

W wielu organizacjach czynnik ludzki jest istotnym czynnikiem przyczyniającym się do wykorzystywania luk w zabezpieczeniach. Niezależnie od tego, czy chodzi o podatność na ataki phishingowe, nieostrożność z hasłami, czy niepotrzebne podwyższanie uprawnień, ludzie przyczyniają się do ryzyk związanych z narażonymi zasobami. W rezultacie edukacja odgrywa kluczową rolę.

Zadbaj o to, aby personel rozumiał ryzyka związane z narażeniem cyfrowym i był przeszkolony w minimalizowaniu tych narażeń. Warto przeprowadzić szkolenie z cyberbezpieczeństwa dla pracowników.  

Kiedy Twój zespół jest lepiej wykształcony i poinformowany, będzie lepiej przygotowany do promowania higieny cybernetycznej i identyfikowania podejrzanej aktywności.

Szkolenie CyberBezpieczny Pracownik
Zwiększ cyberbezpieczeństwo swojej organizacji poprzez edukację pracowników!

Poruszanie się po zawiłościach Exposure Management

W tym artykule omówiliśmy podstawowe pojęcia związane z Exposure Management. Współczesne przedsiębiorstwa rozszerzają — a nie zmniejszają — swoją pulę narażonych zasobów. Ich powierzchnie ataku stale rosną. Z tego powodu organizacje muszą zarządzać podatnościami, przyjąć systematyczne procesy i solidne narzędzia do zarządzania narażeniem.

Wśród dostępnych narzędzi, CrowdStrike Falcon® Exposure Management oferuje zestaw funkcji, które wzmocnią zrozumienie narażenia w Twoim przedsiębiorstwie i umożliwią skuteczne zarządzanie ryzykiem. Zapewnia pełny obraz wszystkich zasobów, priorytetyzuje ryzyka na podstawie wniosków opartych na AI, zapewnia ciągłe monitorowanie. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami już dziś! 

Dlaczego klienci wybierają CrowdStrike Exposure Management?

Zabezpiecz podatności przed ich wykorzystaniem przez cyberprzestępców

Falcon Exposure Management łączy produkty punktowe na jednej platformie, konsoli i agencie. Uzyskaj pełną widoczność powierzchni ataku i zarządzanie podatnościami zasilane przez AI, aby wyprzedzać zagrożenia.

Exposure Management

Kompletny wgląd w powierzchnię ataku

 • Łatwe odkrywanie zasobów: Znajdź każdy zasób za pomocą pasywnego i aktywnego odkrywania dostarczanego przez jednego, lekkiego agenta CrowdStrike.
 • Bogate informacje o zasobach: Całodobowe monitorowanie zewnętrznej powierzchni ataku.

Wgląd w narażenia w czasie rzeczywistym

 • Ocena konfiguracji i zgodności: Uzyskaj wgląd w czasie rzeczywistym w błędy konfiguracji zabezpieczeń na swoich hostach z dowodami zgodności z benchmarkami Center for Internet Security (CIS).
 • Znajdź to, co wykorzystują przeciwnicy: Wykorzystaj światowej klasy inteligencję przeciwników na temat aktywnie wykorzystywanych podatności, aby priorytetyzować ryzyka i zapobiegać naruszeniom.
 • Nie pozostaw żadnej podatności niewykrytej: Identyfikuj podatności istotne dla Twojej sieci, środowisk multi-cloud i hybrydowych.

Zarządzanie podatnościami wspomagane przez AI

 • Priorytetyzacja napędzana przez AI: Zmniejsz zmęczenie alertami dzięki priorytetyzacji podatności napędzanej przez AI.
 • Zapobieganie ruchowi bocznemu: Zamykaj punkty naruszenia bezpieczeństwa i ryzyko ruchu bocznego dzięki mapowaniu ścieżek ataków.
 • Wzmocnienie wykrywania i reagowania: Reaguj szybciej dzięki wywiadowi adwersarzy i zintegrowanym możliwościom zarządzania zgłoszeniami.

Koordynacja działań reakcji

 • Proaktywne zapobieganie naruszeniom: Uzyskaj pełny obraz narażenia na ryzyko w swojej organizacji, aby zapobiegać naruszeniom.
 • Automatyczna reakcja w czasie rzeczywistym: Zatrzymuj aktywne zagrożenia za pomocą zautomatyzowanych, zintegrowanych działań reakcji za pomocą CrowdStrike Falcon® Fusion SOAR i działań reakcji w czasie rzeczywistym.
 • Zintegrowana odpowiedź platformy CrowdStrike Falcon®: Konsolidacja narzędzi EASM, RBVM, CASM i ITAM w jedną, zintegrowaną ofertę.
Czy Twoja organizacja potrzebuje Exposure Management?

FAQ

Exposure Management to proces w organizacji, który polega na identyfikowaniu, ocenie i reagowaniu na zagrożenia związane z narażonymi zasobami cyfrowymi, takimi jak punkty końcowe, aplikacje, czy zasoby chmurowe, które mogą być wykorzystane do naruszenia systemów organizacji.

 1. Identyfikacja narażonych zasobów.
 2. Mapowanie powierzchni ataku.
 3. Ocena ryzyka.
 4. Priorytetyzacja narażeń.
 5. Zmniejszanie narażenia.
 6. Ciągłe monitorowanie.
 1. Zabezpieczanie podatności: Chronienie zasobów przed wykorzystaniem przez cyberprzestępców.
 2. Kompletny wgląd w powierzchnię ataku: Pasywne i aktywne odkrywanie zasobów oraz monitorowanie w czasie rzeczywistym.
 3. Wgląd w narażenia w czasie rzeczywistym: Ocena konfiguracji zabezpieczeń oraz priorytetyzacja ryzyk z pomocą inteligencji przeciwników.
 4. Zarządzanie podatnościami wspomagane przez AI: Priorytetyzacja podatności oraz zapobieganie ruchowi bocznemu.
 5. Koordynacja działań reakcji: Automatyczna reakcja na zagrożenia w czasie rzeczywistym oraz integracja z platformą CrowdStrike Falcon®.
 • Exposure Management: Skupia się na redukcji powierzchni ataku przez zarządzanie tym, co jest dostępne i widoczne dla atakujących.
 • Vulnerability Management: Skupia się na identyfikacji i naprawie słabości systemowych (OS i oprogramowanie).

Zadaj pytanie naszemu specjaliście
ds. bezpieczeństwa!

Wypełnij Formularz: