fbpx

Devicelock

Ochrona przed wyciekiem danych firmy

Wyciek danych jest zdarzeniem, które może narazić Twoją organizację na poważne straty nie tylko o charakterze materialnym czy wizerunkowym, ale może wiązać się z utratą własności intelektualnej. Nie ma tutaj znaczenia wielkość Twojego biznesu, choć im większy zespół pracowników, tym wyższe ryzyko wystąpienia takiej sytuacji.Jak skutecznie zabezpieczysz się przed takim zagrożeniem? Wybierając najlepsze rozwiązanie dostępne na rynku - DeviceLock Endpoint Data Leak Prevention (DLP) Suite.

DeviceLock – skuteczna ochrona danych Twojej firmy

Do wycieku danych przedsiębiorstwa może dojść poprzez włamanie, celowe bądź mimowolne kopiowanie plików na pamięć przenośną lub smartfona czy zapisanie wrażliwych informacji na zewnętrznych nośnikach danych. Innym źródłem niekontrolowanego przepływu materiałów dotyczących firmy są strony internetowe, w tym sieci społecznościowe oraz formularze online. Jak w obliczu tylu niebezpieczeństw zabezpieczyć się przed każdą ewentualnością? 

DeviceLock Endpoint Data Leak Prevention (DLP) Suite oferuje kompleksową ochronę danych Twojej firmy, niezależnie od jej wielkości i ilości wykorzystywanych urządzeń. Skuteczność działania DeviceLock opiera się na mechanizmie wielowarstwowej kontroli przepływu danych, który został zintegrowany z ich filtrowaniem oraz analizowaniem dostępnych treści. 

Administrator systemu przydziela poszczególnym użytkownikom zakres dostępu w zakresie przesyłania, przechowywania i kopiowania danych z firmowych komputerów. Jeżeli użytkownik przekroczy swoje uprawnienia, mechanizm filtrowania i sprawdzania treści natychmiast wstrzyma proces przenoszenia materiałów, zapewniając Twojej firmie efektywną ochronę. Ponadto administrator systemu otrzymuje wszystkie informacje związane z tym zdarzeniem – dane użytkownika, czas, charakter pliku, rodzaj transferu danych.

Interfejs konsoli zarządzania DeviceLock jest całkowicie zintegrowany z Edytorem Zasad Grupy Windows, tak więc możesz w prosty sposób zarządzać dużą liczbą stacji roboczych w firmowej sieci. 

DeviceLock – wszechstronny strażnik Twojej organizacji

DeviceLock DLP Suite składa się z kilku współpracujących ze sobą modułów, każdy z nich koncentruje się na innym aspekcie pracy, gwarantując tym samym kompleksową kontrolę zarówno nad infrastrukturą, jak i znajdującymi się w niej danymi. Obejmuje on nie tylko stacje robocze, urządzenia peryferyjne, PDA, ale także monitoring wydruków. Za pomocą prostego i przejrzystego modułu dozoru można dokonać rekonstrukcji treści i sesji z wyodrębnieniem plików oraz danych innego rodzaju. 

Natomiast moduł DeviceLock Search Server (DLSS) umożliwia tekstowe przeszukiwanie centralnej bazy shadowingu i bazy zdarzeń. Do jego zadań należy również audyt materiałów, badanie incydentów oraz dokładna i szybka analiza zgromadzonych informacji. 

Moduł Discovery Server umożliwia skanowanie i identyfikację określonych typów treści zgodnie z ustalonymi uprzednio regułami komputerów użytkowników i pamięci masowych zlokalizowanych wewnątrz sieci firmowej, jak i poza nią. 

Kolejnymi modułami w ramach rozwiązania DeviceLock DLP Suite są NetworkLock, który monitoruje ruch w sieci i ContentLock nadzorujący przepływające treści.

DeviceLock – gwarancja bezpieczeństwa danych Twojego przedsiębiorstwa

DeviceLock zapewni Twojej firmie nie tylko kompleksową i skuteczną ochronę, ale również łatwość w zarządzaniu, m.in. poprzez opcję zdalnego używania konsoli zarządzania. W ramach rozwiązania obsługiwanych jest ponad 120 formatów plików, włącznie z używanymi przez Microsoft Office, OpenOffice, Lotus 1-2-3, PDF, CSV, DBF, XML, Unicode, GZIP, RAR, ZIP oraz repozytoria e-mail. Każdy z wymienionych układów występuje w pełnej, polskiej wersji językowej!

W ten prosty sposób wzmocnisz bezpieczeństwo swoich danych, informacji handlowych i know-how Twojego przedsiębiorstwa. Wybierz kontrolę kontekstową w postaci DeviceLock Endpoint Data Leak Prevention Suite, który filtrując fakty o użytkowniku, urządzeniu, czasie wykonania – odczyta kierunek ich wycieku, a następnie zablokuje niepożądane działania, zapewniając Twojej organizacji pełną ochronę.

Łukasz Siwek
Łukasz Siwek