Wallix

Zarządzanie dostępem uprzywilejowanym

Jak zapewnić bezpieczeństwo w firmie, w której wielu pracowników, a także osoby z zewnątrz mają uprawnienia administratorów, i tym samym dostęp do cennych zasobów IT? Odpowiedź przynosi Wallix — rozwiązanie do zarządzania kontami użytkowników uprzywilejowanych.

Kontami użytkowników uprzywilejowanych posługują się osoby, które lokalnie lub zdalnie mają wgląd do zasobów, utrzymują systemy, mogą nanosić zmiany i aktualizować dane. Szerokie uprawnienia administratorów pozwalają sprawnie i niezależnie zarządzać siatką IT, jednak z drugiej strony mogą stać się zagrożeniem dla firmy, jeśli znajdą się poza kontrolą.

Wallix jest pierwszym europejskim dostawcą oprogramowania dla obszaru cyberbezpieczeństwa, widniejącym na giełdzie EuroNext, który może być przedmiotem handlu publicznego. Wallix współpracuje z wyszkoloną i certyfikowaną siecią ponad 90 dystrybutorów, którzy pomagają zagwarantować skuteczne wdrożenie i dostosowanie kont użytkowników. Narzędziu zaufało ponad 100 operatorów z różnych firm (wśród nich Danagas, Dassault Aviation, Gulf Air, Maroc Telecom, McDonald’s i Michelin) i ponad 400 organizacji. Wallix działa w zakresie ochrony ich krytycznych zasobów, zapewniając dostęp do ponad 100 000 zasobów informatycznych w całej Europie.

WALLIX ADMIN BASTION został wybrany przez magazyn SC Magazine jako „Best Buy” i nagrodzony na targach Computing Security Awards 2016, BPI Excellence i Pôle Systematic.

W jaki sposób Wallix pomaga chronić Twoją infrastrukturę informatyczną – dane, serwery, terminale, aplikacje i inne urządzenia?
Wallix to wszechstronne narzędzie, które pozwala wielotorowo regulować i nadzorować funkcjonowanie kont uprzywilejowanych. Dedykowany jest średnim i dużym przedsiębiorstwom, organizacjom publicznym, a także firmom świadczącym „usługi chmurowe”.

Wallix Admin Bastion wspomaga bezpieczeństwo informatyczne na kilku poziomach poprzez:

 • Określenie praw dostępu do kont – zarządzanie dostępem do kont uprzywilejowanych pozwala na precyzyjne określenie zakresu uprawnień dla danej osoby w konkretnym czasie, a także wyznaczenie obszaru zasobów IT, który posiadacz konta ma administrować,
 • Monitoring aktywności – dzięki tej funkcjonalności możliwy jest bieżący monitoring użytkowników – wgląd w działanie konkretnej, zalogowanej osoby. Nadzór w czasie rzeczywistym pozwala monitorować sesję oraz przerwać ją, w razie pojawienia się niepożądanych reakcji,
 • Nadawanie uprawnień konsultantom zewnętrznym – za pomocą Wallix Admin Bastion można elastyczne określać uprawnienia, monitorować bieżące działania, a także nagrywać sesje, co zwiększa kontrolę nad pracą zewnętrznych administratorów. W każdej chwili można również wyłączyć sesję, która stwarza potencjalne zagrożenie.
 • Zarządzanie hasłami -scentralizowany dostęp do zasobów chroni przed nieautoryzowanym logowaniem, a także daje możliwość przyłączenia urządzeń starszego typu. Wallix Admin Bastion bezpiecznie generuje hasła jednorazowe, nie wymaga ujawniania haseł systemowych, a także pozwala na zmiany haseł w systemie Linux, Windows, Cisco, Oracle, Active Directory,
 • Narzędzia raportowania i audytu – panel sterowania Wallix wyposażony jest w szereg narzędzi służących do audytu, analiz i raportowania bieżących aktywności na kontach uprzywilejowanych. Szczegółowe zestawienia pozwalają zoptymalizować pracę systemów i jeszcze sprawniej chronić zasoby.

Mocne strony wdrożenia Wallix:

 • zapis pracy administratorów lokalnych pozwalający odtworzyć ścieżkę działania w razie sytuacji krytycznej lub też służący jako przykład dobrego rozwiązania problemu,
 • uwierzytelnienie operatorów zewnętrznych w systemie bez konieczności użycia hasła systemu docelowego,
 • rejestracja sesji zdalnych zewnętrznych konsultantów,
 • archiwizacja czasu pracy i historii logowań administratorów zewnętrznych,
 • szybka i skuteczna instalacja, niewymagająca instalacji agentów,
 • dzięki certyfikacji ISO 27001 dostęp uprzywilejowany i zasoby IT podlegają stałej kontroli.
Łukasz Siwek
Łukasz Siwek
Key Account Manager

E-mail: l.siwek@vida.pl
Telefon: 728 304 114