fbpx

Druga kara za naruszenie RODO

Jeden ze związków sportowych ujawnił dane 585 osób, którym przyznano licencje sędziowskie w 2015 r. Zdaniem Prezesa UODO doszło do upublicznienia nadmiarowego zestawu danych osobowych i nałożył na związek karę finansową sięgającą na niemal 56 tys. zł.

Dolnośląski Związek Piłki Nożnej zamieścił na swojej stronie internetowej dane sędziów w sezonie 2015 r., związek upublicznił nie tylko imiona i nazwiska, ale także numery PESEL i dokładne adresy zamieszkania. Dopiero w 2018 r. związek zorientował się, że publikacja tak szerokiego zakresu danych narusza przepisy RODO i usunął je ze swojej strony internetowej. W lipcu 2018 r. związek poinformował o tym fakcie urząd, podkreślając, że sam zawiadomił osoby, których naruszenie dotyczyło. Ponadto związek za pośrednictwem zewnętrznej firmy informatycznej zwrócił się o usunięcie danych z wyników wyszukiwania, jednak w styczniu 2019 r. ktoś telefonicznie poinformował urząd, że dane wciąż można odnaleźć w Internecie.

W związku z powyższym, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych uznał, że naruszenie danych zostało usunięte nieskutecznie, bez należytej staranności, wskutek ponownej interwencji urzędu w czasie postępowania wyjaśniającego.

Z uzasadnienia decyzji Prezesa UODO wynika, że upubliczniając te dane, administrator stwarzał potencjalne zagrożenie ich bezprawnego wykorzystania, np. podszycia się pod te osoby w celu zaciągnięcia pożyczek czy innych zobowiązań.

druga-kara-rodo

95,30 zł za dane jednego sędziego

Zdaniem Prezesa UODO naruszenie miało poważny charakter, jednak wymierzając karę uwzględnił okoliczności łagodzące, tj. dobrą współpracę administratora danych z organem nadzoru i brak dowodów na to, że powstały szkody po stronie osób, których dane zostały ujawnione.

Pomimo okoliczności łagodzących, Prezes UODO podjął decyzję o nałożeniu kary finansowej. Biorąc pod uwagę czas trwania naruszenia i fakt, że dotyczyło ono dużej grupy osób, kara pieniężna została wymierzona w kwocie 55 750, 50 zł

Natomiast jest ona dużo niższa niż pierwsza kara, która opiewała na prawie 1 mln zł.

Zapisz się na
newsletter
Współpracujemy z najlepszymi:
Sprawdź jak ocenili nas klienci
5/5
Bezpieczeństwo sieci

Gałczyńskiego 18
40-587 Katowice
NIP: 651-15-41-295
Tel: 32 225 99 66

email: kontakt@vida.pl

Zapytaj o produkt

Rozwiązania IT

Gałczyńskiego 18
40-587 Katowice
NIP: 651-15-41-295
Tel: 32 225 99 66
email: kontakt@vida.pl