fbpx

FortiEDR. Cyberbezpieczeństwo punktów końcowych

Udostępnij

FortiEDR to jedno z najnowocześniejszych narzędzi do ochrony punktów końcowych.

Narzędzia EDR pierwszej generacji nie nadążają za zaawansowanymi atakami na punkty końcowe

Zaawansowane ataki mogą zająć kilka minut, jeśli nie sekund, aby naruszyć punkty końcowe. Narzędzia pierwszej generacji do wykrywania i reagowania na punkty końcowe (EDR) po prostu nie nadążają. Wymagają ręcznej selekcji i reagowania. Są nie tylko zbyt wolne w przypadku szybko poruszających się zagrożeń, ale także generują ogromną liczbę wskaźników.

Co więcej, starsze narzędzia bezpieczeństwa EDR zwiększają koszty operacji związanych z bezpieczeństwem. Mogą spowolnić procesy i możliwości sieci, negatywnie wpływając na działalność biznesową.

FortiEDR to ochrona przed incydentami w czasie rzeczywistym

Dzięki funkcjom wykrywania i ograniczania ryzyka FortiEDR wykrywanie i proaktywne kontrolowanie

  • niezależnych urządzeń,
    urządzeń IoT,
  • aplikacji wraz z ich słabymi punktami w systemie lub
  • aplikacjach — w czasie rzeczywistym.

Uczący się maszynowo, oparty na jądrze silnik chroniący przed złośliwym oprogramowaniem FortiEDR zapewnia skuteczną ochronę.

W przypadku incydentu bezpieczeństwa FortiEDR może chronić dane na zaatakowanych urządzeniach i zniwelować zagrożenia w czasie rzeczywistym, aby zapobiec eksfiltracji danych i chronić przed szyfrowaniem ransomware.

Zautomatyzowana reakcja na incydenty i funkcje naprawcze cofną wszelkie złośliwe zmiany, które wpłynęły na punkty końcowe.

Optymalizacja procesu reagowania na incydenty

Dzięki gotowemu reagowaniu na incydenty opartemu na podręcznikowych zasadach, zespoły ds. bezpieczeństwa mogą tworzyć niestandardowe procesy reagowania na incydenty na podstawie zasobów, grupy punktów końcowych i klasyfikację incydentów. Umożliwiają reagowanie na incydenty w oparciu o kontekst. To zautomatyzowane podejście umożliwia organizacjom spójną reakcję na incydenty bezpieczeństwa i optymalizuje zasoby bezpieczeństwa.

FortiEDR zapewnia zautomatyzowane reagowanie na incydenty w czasie rzeczywistym, w tym izolację urządzeń, kończenie złośliwych procesów i usuwanie złośliwych plików. Użytkownicy mogą również określić zautomatyzowane procesy naprawcze. Pomaga to zautomatyzować czyszczenie i wycofywać złośliwe zmiany bez przełączania urządzeń w tryb offline.

Fortinet zapewnia zarządzaną usługę wykrywania i reagowania (MDR), która może stanowić uzupełnienie centrum operacji bezpieczeństwa (SOC) klienta.

Bezpieczna technologia operacyjna (OT)

Organizacje produkcyjne, naftowe i gazowe, energetyczne i transportowe korzystające z nieobsługiwanych i niezaktualizowanych starszych systemów są łatwym celem dla atakujących. Ataki na systemy OT zagrażają ciągłości biznesowej i możliwemu zniszczeniu infrastruktury krytycznej, co może dotknąć znaczną część populacji.

FortiEDR to jedyne rozwiązanie, które zapewnia wysoką dostępność systemów OT nawet w trakcie incydentu lub naruszenia bezpieczeństwa. Zapobiega, wykrywa i rozbraja zagrożenia, jednocześnie utrzymując maszyny w trybie online.

Jednocześnie opatentowana technologia śledzenia kodu rejestruje artefakty kryminalistyczne i automatyzuje reakcję oraz środki zaradcze. Niewielki rozmiar FortiEDR obsługuje i chroni starsze i wbudowane systemy bez ich obciążania. Chroni również OT i podobne systemy oraz zapewnia wirtualne poprawki i kontrole łagodzące, aby chronić systemy przed exploitami do następnego dostępnego okna serwisowego.

FortiEDR-ochrna-koncowek

Bezpieczne systemy POS

FortiEDR chroni dane użytkowników kart kredytowych w systemach punktów sprzedaży (POS). Nie tylko posiada certyfikat Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), ale także zapobiega eksfiltracji danych w niefortunnym przypadku naruszenia bezpieczeństwa systemu.

Ochrona punktów końcowych przez FortiEDR zapewnia wirtualne aktualizowanie w celu ochrony systemów POS przed lukami w zabezpieczeniach pomiędzy planowanymi oknami konserwacji. Podczas gdy systemy POS są łatane, FortiEDR zapewnia ich bezpieczeństwo pomiędzy rutynowymi aktualizacjami w przypadku nieznanej luki w zabezpieczeniach.

Zapewnia również obsługę wbudowanego systemu operacyjnego przy niewielkich rozmiarach, które nie spowalniają systemów.

Twoja ochrona punktów końcowych