fbpx

FortiGate: synchronizacja czasu z dowolnym serwerem NTP

Udostępnij

Subskrybuj

FortiGate: Jak ustawić synchronizację czasu z serwerem NTP?

Ustawienie prawidłowego czasu, podobnie jak strefy czasowej, jest sprawą niezwykle ważną dla prawidłowego funkcjonowania jednostki FortiGate. Zależy od tego właściwe działanie funkcjonalności opartej o harmonogramy, mechanizmy logowania czy funkcje związane z używaniem protokołu SSL.
Domyślnie FortiGate synchronizuje swój zegar sprzętowy z serwerami FortiGuard.

Taki scenariusz nie zawsze musi nam odpowiadać. Dowiedz się, w jaki sposób skonfigurować synchronizację czasu w jednostce FortiGate z wybranym serwerem czasu.

W tym celu logujemy się do naszej jednostki FortiGate. Przechodzimy do sekcji System > Settings.

Poniżej, w polu Select Server domyślnie zaznaczona jest opcja FortiGuard, a opcja Custom, pozwalająca na konfigurację dowolnego adresu serwera NTP, jest nieaktywna. Możesz ją aktywować jedynie z poziomu wiersza poleceń.

Dlatego też otwieramy konsolę CLI.Rozpocznij konfigurację synchronizacji czasu z serwerem NTP – config system ntp

FortiGate: synchronizacja czasu

				
					config system ntp
				
			
Ustawiam rodzaj serwera na Custom
				
					set type custom
				
			
Teraz dodaj konfigurację wybranego serwera NTP
				
					config ntpserver

				
			
Dodaj adres dla pierwszego serwera NTP
				
					edit 1
				set server "pl.pool.ntp.org"
			next
				
			

Konfiguracja serwera zakończona

				
					end
				
			
Teraz możesz zamknąć konsolę CLI. Po odświeżeniu zawartości okna przeglądarki widzimy, że pole Custom zostało włączone, a w polu tekstowym obok niego wyświetlony jest zdefiniowany przed chwilą adres serwera NTP. Od tego momentu dalszej konfiguracji synchronizacji czasu możemy już dokonywać z poziomu interfejsu graficznego dostępnego w przeglądarce.

FortiAnalyzer - zapisz się na newsletter i pobierz bezpłatne szkolenie video