fbpx

Helpdesk

Zarządzaniem wsparciem technicznym

Wzrost popularności systemu helpdesk podyktowany jest chęcią lepszego i efektywniejszego wykorzystania wdrożonej infrastruktury informatycznej. Sam system stanowi nieocenione wsparcie i umożliwia optymalne wykorzystanie zasobów działu technicznego. Aplikacje typu helpdesk to skuteczne i wydajne narzędzia ułatwiające rozwiązywanie problemów natury informatycznej. W dobie informatyzacji i szybkiego rozwoju cyfrowego liczba zgłoszeń i zaistniałych problemów stale rośnie, dlatego intuicyjna pomoc techniczna powinna opierać się na możliwości zarządzania bazą zgłoszeń, za pomocą której będzie możliwe szybkie wyszukiwanie i raportowanie zmian w ticketach. Usługi helpdesk nie tylko zapewniają bieżącą obsługę incydentów wymagających szybkiej reakcji i pomocy, oszczędzając tym samym cenny czas działu IT, ale także gwarantują zachowanie ciągłości pracy bez względu na przerwy spowodowane urlopem czy chorobą. Bez wątpienia atutem takiego rozwiązania dla organizacji jest zdecydowana redukcja kosztów pomocy technicznej.
Damian Mikos

Wybierając oprogramowanie służące do zarządzania i obsługi zgłoszeń w ramach helpdesku warto zwrócić uwagę nie tylko na przejrzysty i intuicyjny interfejs, ale przede wszystkim na charakter oferowanych rozwiązań. Innowacyjne narzędzia tego typu zapewniają szybkie rozwiązywanie codziennych problemów za pomocą automatycznych procesów zarządzaniaSkuteczny system obsługi zgłoszeń służy ich ewidencjonowaniu, natychmiastowej diagnostyce, a także umożliwia śledzenie ich przebiegu i raportowanie szybkości reakcji na zgłoszony problem. Jest to o tyle istotne, że czas reakcji na zgłoszenia użytkowników często jest regulowany umową SLA (Service Level Agreement). Sprawny system przypisywania zgłoszeń do administratorów w helpdesku pozwala zoptymalizować obciążenie pracą w dziale IT. Nowoczesne narzędzia umożliwiają sprawną pomoc zdalną i szybką interwencję nawet w ramach rozproszonej struktury geograficznej. Efektywne i komfortowe użytkowanie systemu to także różne formy świadczenia pomocy – od bazy wiedzy, poprzez wewnętrzny komunikator, po zdalny dostęp do komputera użytkownika.