Axence nVision9 Helpdesk

System bo obsługi zgłoszeń serwisowych

axence nvision kontrola pracowników
Help desk pozwala na prowadzenie obsługi technicznej wewnątrz organizacji. Zarządzanie ticketami przez Axence nVision9 Help Desk pozwoli z jednej strony na efektywniejsze zarządzanie czasem pracowników IT, a z drugiej na szybkie rozwiązanie problemów, co przyczyni się do ograniczenia strat w organizacji.
Zgłaszanie problemów będzie łatwiejsze dzięki zrzutom ekranu, komentarzom, wewnętrznemu czatowi z opcją przesyłania plików, a także opcją zdalnego dostępu w razie konieczności doraźnej pomocy
Help desk pozwala na zdalną instalację oprogramowania dla firm trzecich, a także instalowanie aktualizacji, co zmniejsza ryzyko cyberataku spowodowanego nieaktualną wersją oprogramowania. Dzięki Axence nVision Help Desk możemy szybko przekazywać ważne komunikaty z koniecznością potwierdzenia odczytu wiadomości, a także stworzyć bazę wiedzy z wyszukiwarką i podziałem na odpowiednie kategorie. W takiej sytuacji drobne problemy będą rozwiązane od ręki. Nie zabrakło ważnej funkcji integracji użytkowników w ramach Active Directory.
Mateusz Slązok
Inżynier
E-mail: m.slazok@vida.pl
Telefon.: 728 352 166