Kaseya VSA

Zarządzanie infrastruktura IT z jednej platformy

Platforma dedykowana do monitorowania, automatyzacji oraz proaktywnego reagowania w sieciach różnej wielkości.

Funkcje systemu Kaseya VSA

SYSTEM MANAGER – umożliwia nadawanie praw administratorom w wielostopniowej hierarchii. Każdy administrator ma dostęp on-line do swojego miejsca pracy z dowolnej lokalizacji poprzez wygodny interfejs www. System umożliwia też instalowanie agentów Kaseya na stacjach i serwerach Windows, Linux czy coraz bardziej popularnych Macach.
AUDIT – rozwiązując problem, musimy mieć dokładną informację o stacji lub serwerze, który diagnozujemy. Moduł Audit w czasie rzeczywistym podaje wszystkie informacje na temat sprzętu, producenta, konfiguracji, ustawień, systemu oraz zainstalowanych programów i usług. Rozwiązujemy również problem legalności posiadanego oprogramowania wraz z jego rozmieszczeniem i użyciem.
AGENT PROCEDURES – pora na automatyzację monotonnych prac zabierających cenny czas inżynierom. Kaseya dostarcza innowacyjne rozwiązanie do tworzenia dowolnych procedur w graficznym edytorze tak, aby wykonać zadanie w jak najkrótszym czasie. Procedury można powiązać z dowolnymi zdarzeniami wywołanymi przez alarmy lub zgłoszenia użytkowników, dzięki czemu znaczna część problemów technicznych może zostać rozwiązana bez ingerencji administratorów.
MONITORING – większość awarii jest poprzedzona innymi zdarzeniami, które umykają uwadze administratorów. Monitoring Kaseya dzięki kilkuset gotowym „alertom” oraz możliwości stworzenia dowolnej liczby nowych gwarantuje działanie proaktywne, zanim jeszcze awaria wpłynie na ciągłość pracy. Każdy alert możemy powiązać z dowolną procedurą, zapewniając najwyższy poziom bezpieczeństwa i dostępność usług na zarządzanych systemach.
TICKETING HELPDESK – pełna automatyzacja oraz szczegółowe raportowanie to główne funkcje charakteryzujące helpdesk w rozwiązaniu Kaseya. System pozwala na:
  • rejestrację oraz kategoryzację zgłoszeń użytkowników,
  • ustalanie ram czasowych i priorytetów dla poszczególnych zgłoszeń,
  • szczegółową analizę zgłoszeń (wg kategorii, osób zgłaszających, osób realizujących),
  • integrację z kontami i strukturą organizacyjną AD.

REPORTS – tworzenie raportów to istotny element efektywnego zarządzania IT oraz skutecznego systemu helpdesk. Kaseya Reports automatycznie rejestruje wszystkie zdarzenia, umożliwiając generowanie przejrzystych raportów wg różnych kryteriów.

LIVE CONNECT, REMOTE CONTROL – oba moduły umożliwiają administratorowi wykonanie zaplanowanych zadań bez konieczności fizycznego dostępu do danej maszyny, a możliwość komunikacji z użytkownikiem przez chat i video-czat, usprawnia proces świadczenia pomocy technicznej.
POLICY MANAGEMENT – spójne środowisko sieciowe jest kluczowe w kontekście jego prawidłowego funkcjonowania. Dzięki Policy Management możliwe jest globalne zarządzanie ustawieniami, co umożliwia zaprojektowanie oraz wdrożenie odpowiedniej polityki wybranym grupom maszyn w sposób bezpieczny, szybki i skuteczny.
TIME TRACKING – celem wdrożenia ITIL jest obniżenie kosztów poprzez m.in. skrócenie czasu pracy poświęcanego przez administratorów konkretnym problemom. Kaseya oferuje wygodny i w pełni automatyczny moduł zliczania czasu poświęconego na wykonanie danego zadania czy rozwiązanie problemu wynikającego ze zgłoszenia helpdesk.
DODATKOWE NARZĘDZIA – Kaseya dostarcza wiele przydatnych narzędzi, które upraszczają codzienną pracę administratora, m.in. kreator zdalnej instalacji aplikacji, łatwy dostęp do najnowszych sterowników sprzętu, blokowanie aplikacji/usług, kopiowanie dowolnych plików w sieci LAN/WAN itp.
Kaseya została zaprojektowana i zbudowana z myślą o bezpieczeństwie. Bezpieczeństwo jest fundamentalnym elementem architektury systemu. Sama nazwa Kaseya wywodzi się ze słowa amerykańskich Indian znaczącego „zabezpieczać i chronić”, zainspirowana przez jej założycieli, którzy posiadają ponad 50 lat doświadczenia w projektowaniu i tworzeniu systemów bezpieczeństwa dla instytucji rządowych oraz finansowych.Dzisiaj z milionami systemów pod kontrolą Kaseya udowadnia, że posiada najwyższy poziom zabezpieczeń dostępnych wśród platform do zarządzania i w unikatowy sposób łączy ze sobą prostotę obsługi oraz wysoki poziom bezpieczeństwa. Wszystko, co robimy w Kaseya, od początku do końca jest realizowane w bezpieczny sposób.
Certyfikowana technologia agenta
Scentralizowana architektura platformy Kaseya zapewnia maksymalny poziom bezpieczeństwa.Każdy zarządzany komputer ma zainstalowany mały program agenta. W bezpieczny sposób otrzymuje konfigurację, harmonogramy oraz instrukcje z serwera Kaseya.Agent Kaseya wykonuje wszystkie wymagane czynności administracyjne tak jak gdyby technik siedział bezpośrednio przy komputerze. Agent Kaseya nie akceptuje żadnych połączeń przychodzących, tak więc nie jest możliwe, aby jakakolwiek inna aplikacja zaatakowała agenta z sieci.Cała komunikacja Agenta Kaseya jest inicjowana od agenta do serwera Kaseya.Dodatkowym zabezpieczeniem jest możliwość bezpiecznego „powiązania” agentów Kaseya z konkretnym systemem Kaseya celem ochrony przed wszelkimi atakami internetowymi typu spoofing.
Łukasz Kucharski
Lukasz Kucharski
W nowoczesnej firmie, cele działu IT sprowadzają się do: zmniejszenia kosztów operacyjnych, zwiększenia wydajności pracy, zapewnienia spójności działań procesów IT, utrzymania ciągłości procesów produkcyjnych, zagwarantowania legalności wykorzystanych w firmie programów, stałego optymalizowania pracy w dziale IT. Sprostanie wszystkim wymaganiom jest proste w teorii, jednak w praktyce jest to dużo bardziej skomplikowane. Systemy w 100% spełniające oczekiwania administratora niestety często również w 100% przekraczają zaplanowany budżet.​
Kaseya VSA