fbpx

Kara za niedopełnienie obowiązku wynikającego z RODO

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył pierwszą karę po wejściu w życie RODO. Spółka Bisnode Polska została ukarana kwotą sięgającą niemal miliona złotych.

Bisnode Polska to firma, która zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem i dostarczaniem informacji gospodarczych. Spółka przetwarzała w celach zarobkowych dane osobowe pozyskane ze źródeł ogólnodostępnych m.in. CEIDG, KRS czy GUS.

UODO uznał, że Spółka nie dopełniła obowiązku informacyjnego. Bisnode w swojej bazie miała dane blisko 6 milionów osób, z czego jedynie 80 tysięcy zostało poinformowanych o tym fakcie drogą elektroniczną.

Zdaniem UODO działania Spółki polegające na zamieszczeniu stosownego komunikatu na stronie internetowej i korespondencji prowadzonej wyłącznie w formie elektronicznej okazały się niewystarczające.

rodo-milion-kary

Czy sąd administracyjny uzna, że operacja kosztująca 30 mln zł to niewspółmiernie duży wysiłek i zwalnia z obowiązku informacyjnego?

Jednak niniejsza decyzja wzbudziła szereg kontrowersji i to nie tylko wśród prawników.

Bisnode już zapowiedziała, że zaskarży decyzję do sądu administracyjnego, który rozstrzygnie czy interpretacja UODO dot. proporcjonalności wysiłku zawartego w art. 14 pkt 5 lit. b RODO jest prawidłowa.

W ocenie władz spółki obowiązek informacyjny został spełniony w zakresie, w jakim był możliwy i proporcjonalny do skali jej działalności. Zdaniem prezesa spółki Andrzeja Osińskiego Bisnode wykonała wszystkie czynności, jakie uznała za proporcjonalny wysiłek. Wszystkim przedsiębiorcom, których adres e-mail znajdował się w bazie, przesłano wymagane informacje – było to blisko milion e-maili.

Przed wejściem w życie przepisów RODO spółka analizowała inne możliwości, jednak wysyłkę listów poleconych, której koszt to niemal 30 mln złotych, uznano za niewspółmierny wysiłek, tym bardziej że kwota ta przekracza roczne obroty przedsiębiorstwa.

Bezpieczeństwo sieci

Gałczyńskiego 18
40-587 Katowice
NIP: 651-15-41-295
Tel: 32 225 99 66

email: kontakt@vida.pl

Zapytaj o produkt

Rozwiązania IT

Gałczyńskiego 18
40-587 Katowice
NIP: 651-15-41-295
Tel: 32 225 99 66
email: kontakt@vida.pl