fbpx

Sprawdź, w jakie nowe funkcjonalności został wyposażony WithSecure (dawniej F-Secure) Client Security

Udostępnij

Co znalazło się w najnowszej wersji WithSecure (dawniej F-Secure) Client Security?

WithSecure (dawniej F-Secure) Client Security to skalowalna ochrona antywirusowa przeznaczona dla biznesu. Antywirus kontrolowany jest za pomocą lokalnie instalowanej konsoli WithSecure (dawniej F-Secure) Policy Manager.

Client Security występuje w dwóch wersjach: standard oraz premium. Wersję premium od wersji standard odróżnia posiadanie dodatkowych funkcjonalności takich jak moduł aktualizacji firm trzecich (software updater), blokowanie stron www, ochrona połączenia, która umożliwia bezpieczne korzystanie z bankowości internetowej oraz moduł DataGuard stanowiący dodatkową ochronę przed ransomware.

Co nowego w WithSecure (dawniej F-Secure) Client Security 14?

Nowa architektura skanowania

Zmieniła się architektura skanowania oraz komunikacja między komponentami punktów końcowych a programem Policy Manager. Dzięki temu technologie we wszystkich produktach WithSecure (dawniej F-Secure) zostały ujednolicone. Sama interfejs WithSecure (dawniej F-Secure) Client Security został zaktualizowany i odświeżony – jest on teraz bardziej intuicyjny dla użytkownika.

Nowa funkcjonalność

Application Control to funkcjonalność, która pozwala między innymi na blokowanie przez antywirus uruchamiania aplikacji firm trzecich na podstawie reguł stworzonych przez administratora.

Zmiana podejścia do zarządzania zaporą sieciową

Wbudowany firewall WithSecure (dawniej F-Secure) zastąpiony jest domyślną zaporą Windows. Zapora jest domyślnie uruchamiana po zainstalowaniu WithSecure (dawniej F-Secure) Client Security 14.X. Standardowe reguły z zapory Windows będą poszerzone o te przygotowane przez zespół WithSecure (dawniej F-Secure) oraz definiowane przez administratora. W związku ze zmianą podejścia do zarządzania zaporą sieciową funkcjonalność Internet Shield Application Control (blokowanie połączenia wskazanych aplikacji) będzie niedostępna.

Od wersji 14 Profile zapory są zarządzane tylko centralnie w konsoli Policy Manager i nie można ich modyfikować lokalnie z poziomu antywirusa. Jeśli ustawiona polityka bezpieczeństwa pozwala na to użytkownikom, mogą oni samodzielnie skonfigurować zaporę za pomocą interfejsu zapory systemu Windows.

Jeden plik instalacyjny i ułatwione testy

WithSecure (dawniej F-Secure) Client Security Standard and Premium występują w tym samym pliku instalacyjnym z rozszerzeniem jar. Instalacja danej wersji programu na punkcie końcowym zależy od wprowadzonego numery seryjnego (inny klucz dla wersji premium i standard). Klucze próbne nie są już potrzebne. Kreator instalacji dostępny w konsoli nie wymaga podania klucza instalacyjnego podczas okresu testowego. Po zakończeniu okresu testowego Policy Manager zostaje zablokowany.

Nowy WithSecure (dawniej F-Secure) Client Security wymaga konsoli Policy Manager w wersji 14.00 lub nowszej.

f-secure psb
f-secure radar
mobile protecion