fbpx

Skutki cyberataku. Koszty ataku hakerskiego

Udostępnij

Finansowe skutki ataku hakerskiego

Atak hakerski wywiera wpływ na funkcjonowanie całej organizacji. Może pociągać za sobą różne koszty w zależności od charakteru cyberincydentu.

Często rozumianym kosztem cyberataku w organizacji jest podanie do wiadomości publicznej informacji o skutkach incydentu. Organizacja powinna poinformować o wycieku, czy kradzieży danych osobowych. W przypadku organizacji płatniczych, podanie również do wiadomości, informacji płatniczych. Przedstawiają się finansowe aspekty kosztów powiadomienia klientów o krytycznym incydencie, monitorowanie aktywności użytkowników. W dalszej perspektywie również koszty postępowań sądowych i kary nakładane przez organy nadzoru.

Skutki ataku hakerskiego mogą rozciągnąć się w długim okresie czasu i na różnych poziomach. W ramach oczywistych konsekwencji można wyróżnić straty finansowe, koszty komunikacji z dostawcami i klientami. Z efektem cyberataku wiąże się wprowadzenie działań naprawczych, ulepszenie bezpieczeństwa IT i poszerzenie wachlarza usług prawniczych. Do finansowych skutków ataku hakerskiego należy również zaliczyć podniesione koszty pożyczek, które będą udzielane w związku z podniesionym ryzykiem.

Niematerialne skutki ataku hakerskiego

Atak hakerski obejmuje również utratę dostępu do zgromadzonych danych i wyłudzenie okupu. Blokuje możliwość płynnego korzystania z zasobów infrastruktury IT organizacji, a w branży produkcyjnej również przestój w produkcji. Cyberatak może obejmować również kradzież własności intelektualnej. Zdarza się, że jest to również incydent charakterze szpiegowskim. Wskazuje się, że badania dowiodły, że koszty bezpośrednie, ściśle związane z kradzieżą danych są niższe niż koszty ukryte ataku hakerskiego.

Konsekwencje cyberataku na organizację — działalność gospodarczą, podmiot leczniczy czy instytucję publiczną, mogą być szerokie. Wszelkie zakłócenia funkcjonowania procesów prowadzą do:

  • nieefektywnego zarządzania,
  • utraty towarów, usług i klientów,
  • błędów w zarządzaniu,
  • nieterminowym realizowaniu powierzonych zadań.
finansowe-skutki-ataku-hakerskiego

Koszty ukryte ataku hakerskiego

Głównymi kosztami, które ponoszą organizacje w związku z działalnością hakerów, są nie tylko konsekwencje finansowe i niematerialne, ale również inwestycja w wysokiej klasy zabezpieczenia — antywirusowe, sieci oraz szkolenia pracowników i nieustanne podnoszenie kompetencji osób na stanowiskach administratorów IT.

Największe koszty ukryte ataków hakerskich wiążą się ze wzrostem składki na ubezpieczenie. Okazuje się również, że zwiększają się koszty finansowania zewnętrznego. Do kosztów po ataku hakerskim zaliczają się również koszty niematerialne, ciężkie do odbudowania utracone wartościowe relacje z klientami lub partnerami biznesowymi. Dochodzi również do kryzysu wizerunkowego marki i utrata zaufania. W wyniku ataku hakerskiego może dojść do zakłóceń działalności operacyjnej, wstrzymaniu produkcji i niemożność realizacji umów, czyli wartości utraconych przychodów z umów. Nie mniej ważne są również kwestie innowacyjności i rozwoju, realizacji projektów i dóbr niematerialnych, które są możliwe do utraty jako skutek ataku hakerskiego. Mowa o utracie własności intelektualnej.

Rozpoznanie konsekwencji ataku hakerskiego wymaga podejścia multidyscyplinarnego. Specjaliści do spraw incydentów powinni współpracować z przedstawicielami innych działów w organizacji, by oszacować faktycznie poniesione straty.

Dzięki analizie całego wpływu cyberataku na organizację, osoby decyzyjne będą mogły zmienić metody zarządzania cyberryzykiem i w przyszłości przyspieszyć proces usuwania skutków ataków hakerskich.

Dostęp do eksperskiej wiedzy! 

Zastanawiasz się nad odpowiedzialnością dopuszczenia do ataku hakerskiego w Twojej organizacji? Weź udział w Webinarze CyberWtorki LIVE  Czego uczy atak hakerski? 

Spotkanie poprowadzi Konrad Glejt. Na pytanie odpowiedzą specjaliści — adwokat Jarosław Hein z kancelarii Rödl & Partner w Polsce i inżynier IT Daniel Winiarski. 

Zadbaj o cyberbezpieczeństwo w Twojej organizacji