fbpx
fortinet szkolenia

Cena od 1490 zł netto

Forti Effective Day
Szkolenie FortiGate hybrydowe VIDA
Czas 2 dni Poziom trudności 3 z 6
fortinet szkolenia

Cena od 3800 zł netto

Szkolenie FortiAnalyzer
Szkolenie hybrydowe VIDACzas 1 dni Poziom trudności 4 z 6
fortinet szkolenia

Cena od 2400 zł netto

NSE4 – Fortigate I Security
Szkolenie Fortinet
Czas 3 dni Poziom trudności 2 z 6
fortinet szkolenia
NSE4 – FortiGate II Infrastructure
Szkolenie Fortinet
Czas 2 dni Poziom trudności 4 z 6
fortinet szkolenia
NSE7 – FortiGate III Enterprise Firewall
Szkolenie Fortinet
Czas 3 dni Poziom trudności 6 z 6
fortinet szkolenia
NSE5 – FortiAnalyzer
Szkolenie Fortinet
Czas 1 dzień Poziom trudności 5 z 6
fortinet szkolenia
NSE6 – FortiMail
Szkolenie Fortinet
Czas 3 dni Poziom trudności 6 z 6
fortinet szkolenia
NSE6 – FortiWeb
Szkolenie Fortinet
Czas 3 dni Poziom trudności 6 z 6
fortinet szkolenia
NSE6 – FortiDDos
Szkolenie Fortinet
Czas 1 dni Poziom trudności 6 z 6
fortinet szkolenia
NSE5 – FortiManager
Szkolenie Fortinet
Czas 2 dni Poziom trudności 5 z 6
fortinet szkolenia
NSE5 – FortiSIEM
szkolenie Fortinet
Czas 3 dni Poziom trudności 3 z 6
fortinet szkolenia
NSE6 – FortiADC
Szkolenie Fortinet
Czas 1 dni Poziom trudności 3 z 6
fortinet szkolenia
NSE6 – FortiAuthenticator szkolenie Fortinet
Czas 2 dni Poziom trudności 4 z 6
fortinet szkolenia
NSE7 – Advanced Threat Protection (ATP)
Szkolenie Fortinet
Czas 2 dni Poziom trudności 6 z 6
fortinet szkolenia
Szkolenia Fortinet