fbpx

Szkolenie CrashPlan Administrator

Backup plików crashplan

Czas 1 dzień Poziom trudności 3 z 6

Cena:
Opis szkolenia
Szkolenie dla administratorów programu CrashPlan PROe zapewnia niezbędną wiedzę, potrzebną do codziennej, skutecznej administracji backup w dowolnej infrastrukturze.

Skrócony harmonogram szkolenia:

1. Wprowadzenie do programu
2. Backup przyrostowy „Real-Time”
3. Kompresja, de-duplikacja, szyfrowanie danych
4. Planowanie infrastruktury połączenia klient – serwer
5. Instalacja serwera CrashPlan PROe 
6. Konfiguracja serwera CrashPlan PROe
7. Zarządzanie serwerem CrashPlan PROe
8. Przygotowanie paczki instalacyjnej klienta CrashPlan PROe
6. Instalacja klienta CrashPlan PROe
7. Zarządzanie klientem
8. Sposoby odzyskiwania danych

Dodatkowo uczestnicy wykonują pod okiem trenera, szereg ćwiczeń praktycznych, skutecznie utrwalających wiedzę. Na szkoleniu opanujesz najważniejsze umiejętności. Prowadzący szkolenie inżynierowie posiadają doświadczenie z wielu wdrożeń w różnych sieciach, stąd w krótkim czasie zyskasz skondensowaną i w 100% praktyczną wiedzę.

Szkolenie CrashPlan PROe