fbpx

WALLIX - Privileged Acces Management

Monitoruj pracę administratorów rozwiązaniem WALLIX

Wallix - trzy filary ochrony dostępu uprzywilejowanego

wallix moyduł

Jak zapewnić bezpieczeństwo w firmie, w której wielu pracowników, a także osoby z zewnątrz mają uprawnienia administratorów, i tym samym dostęp do cennych zasobów IT? Odpowiedź przynosi WALLIX — rozwiązanie do zarządzania kontami użytkowników uprzywilejowanych.

Kontami użytkowników uprzywilejowanych posługują się osoby, które lokalnie lub zdalnie mają wgląd do zasobów, utrzymują systemy, mogą nanosić zmiany i aktualizować dane. Szerokie uprawnienia administratorów pozwalają sprawnie i niezależnie zarządzać siatką IT, jednak z drugiej strony mogą stać się zagrożeniem dla firmy, jeśli znajdą się poza kontrolą.

Ochrona dla
Clienta Windows

Ochrona antywirusowa
Mac

Ochrona
serwerów

Zarządzanie dostępem do kont uprzywilejowanych pozwala na precyzyjne określenie zakresu uprawnień danej osoby w konkretnym czasie, a także wyznaczenie obszaru zasobów IT, którym posiadacz konta ma administrować.

Dzięki tej funkcjonalności możliwy jest bieżący monitoring użytkowników – wgląd w działanie konkretnej, zalogowanej osoby. Nadzór w czasie rzeczywistym pozwala monitorować sesję oraz przerwać ją w razie pojawienia się niepożądanych akcji.

Za pomocą WALLIX Admin Bastion można elastyczne określać uprawnienia, monitorować bieżące działania, a także nagrywać sesje, co zwiększa kontrolę nad pracą zewnętrznych administratorów. W każdej chwili można też wyłączyć sesję, która stwarza potencjalne zagrożenie.

Ochrona
Linux

Ochrona środowisk
wirtualnych

Scentralizowany dostęp do zasobów chroni przed nieautoryzowanym logowaniem, a także daje możliwość przyłączenia urządzeń starszego typu. WALLIX Admin Bastion bezpiecznie generuje hasła jednorazowe, nie wymaga ujawniania haseł systemowych, a także pozwala na zmiany haseł w systemie Linux, Windows, Cisco, Oracle, Active Directory.

Panel sterowania WALLIX wyposażony jest w szereg narzędzi służących do audytu, analiz i raportowania bieżących aktywności na kontach uprzywilejowanych. Szczegółowe zestawienia pozwalają zoptymalizować pracę systemów i jeszcze sprawniej chronić zasoby.

Panel sterowania WALLIX wyposażony jest w szereg narzędzi służących do audytu, analiz i raportowania bieżących aktywności na kontach uprzywilejowanych. Szczegółowe zestawienia pozwalają zoptymalizować pracę systemów i jeszcze sprawniej chronić zasoby.

Wybierz Wallix - kompleksowe rozwiązanie do zarządzania dostępem uprzywilejowanym

WALLIX Admin Bastion wspomaga
bezpieczeństwo informatyczne na kilku poziomach
poprzez:

  • zapis pracy administratorów lokalnych pozwalający odtworzyć ścieżkę działania w razie sytuacji krytycznej lub też służący jako przykład dobrego rozwiązania problemu,
  • uwierzytelnienie operatorów zewnętrznych w systemie bez konieczności użycia hasła systemu docelowego,
  • rejestracja sesji zdalnych zewnętrznych konsultantów,
  • archiwizacja czasu pracy i historii logowań administratorów zewnętrznych,
  • szybka i skuteczna instalacja, niewymagająca instalacji agentów,
  • dzięki certyfikacji ISO 27001 dostęp uprzywilejowany i zasoby IT podlegają stałej kontroli.

WALLIX - kontrola użytkowników uprzywilejowanych

WALLIX to wszechstronne narzędzie, które pozwala wielotorowo regulować i nadzorować funkcjonowanie kont uprzywilejowanych. Dedykowany jest średnim i dużym przedsiębiorstwom, instytucjom publicznym, a także firmom świadczącym „usługi chmurowe”.

Wallix – monitorowanie pracy dostawców usług IT na serwerze