fbpx

Polityka bezpieczeństwa a wygoda pracownika

Stwórz kulturę cyberbezpieczeństwa w swojej organizacji!

Polityka bezpieczeństwa

Czy powinna być w każdej firmie? Czy ktokolwiek się nią przejmuje? Tak właściwie czym jest i po co jest polityka bezpieczeństwa?

Zasady infosec, czyli polityka bezpieczeństwa są kluczem do sensownego zarządzania ochroną w organizacji. Nie tylko cyberbezpieczeństwem struktury IT, ale również bezpieczeństwem przepływu informacji.

Prowadzenie prywatnego przedsiębiorstwa lub zarządzanie organizacją — instytucją publiczną lub podmiotem medycznym, powinno prowadzić do ustalenia zasad funkcjonowania. Jedną z nich powinno być cyberbezpieczeństwo.

Użytkownicy systemów i przede wszystkim liderzy IT potrzebują spisanych zasad, które odnoszą się do potencjalnych problemów z bezpieczeństwem i wyjaśniają, w jaki sposób te problemy będą obsługiwane. Zasady te mają również fundamentalne znaczenie dla procesu audytu IT, ponieważ opisują mechanizmy kontrolne, które można zbadać i zweryfikować.

Dlaczego polityki mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa?

Jakie są typy polityk cyberbezpieczeństwa?
Jak przygotować politykę bezpieczeństwa IT?
Jakie są składniki polityki bezpieczeństwa?

Zasady i procedury IT wzajemnie się uzupełniają. Polityki często podkreślają obszary bezpieczeństwa, które wymagają zaakcentowania, np. ze względu na specyfikę biznesu, a procedury wyjaśniają, w jaki sposób ten obszar bezpieczeństwa zostanie konkretnie zaadresowany.

Jakie są rodzaje polityk bezpieczeństwa?

Oprócz tej ogólnej, nakreślającej sylwetkę organizacji mogą być polityki dziedzinowe takie, jak polityka uwierzytelniania:

 • haseł,
 • bezpieczeństwa sieci,
 • bezpieczeństwa
 • chmury publicznej,
 • reagowania na incydenty,
 • zarządzania poprawkami,
 • dostęp fizyczny.

Audyt systemu IT

Jeśli zależy Ci na ochronie zasobów, posiadanych danych oraz zapewnieniu ciągłości działania firmy to czas na zmianę!

Jak to audyt – zawsze jest nie w porę i trudno na niego się przygotować. Podpowiadamy kilka dobrych praktyk, w jaki sposób stworzyć optymalną politykę bezpieczeństwa.

Na początku określ cel biznesowy posiadania określonego rodzaju polityki bezpieczeństwa IT, np. zapewnienie ciągłości sprzedaży produktów w sklepie internetowym oraz zabezpieczenie danych klientów korzystających z usług. Pamiętaj, że należy uzyskać zgodę kierownictwa wyższego szczebla na opracowanie takiej polityki. Później dostosuj istniejące zasady bezpieczeństwa, aby zachować strukturę i format zasad.

Polityka bezpieczeństwa jest w firmie czymś w rodzaju Konstytucji w państwie.

Z niezbędnika PM’a — stwórz plan projektu, kamienie milowe, oszacuj czas i koszty z tym związane np. z konsultacjami z ekspertami dziedzinowymi. Staraj się pracować w zespole, bo co dwie głowy to nie jedna, a jednak łatwo pominąć istotne szczegóły.

Zaplanuj spotkania dla kierownictwa podczas procesu tworzenia, aby upewnić się, że odpowiednie zagadnienia zostały poruszone. Zaproś wewnętrzne działy do przeglądu polityki, w szczególności dział prawny, HR i zespół zarządzania ryzykiem. Na bieżąco dziel się wersją roboczą dokumentu, tak aby wyeliminować błędy. Po niezbędnych akceptacjach transparentnie zakomunikuj nową politykę bezpieczeństwa.

Zapamiętaj, aby ustanowić proces przeglądu i zmiany polityki. Nie odkładaj dokumentu na półkę, aby się kurzył. Zaplanuj i przygotuj się do jego corocznych audytów.

Co powinna zawierać polityka bezpieczeństwa?

Wszystko to, co wysoko-poziomowo porusza kwestie operacyjne, takie jak:

 • tematy prawne
 • współpraca z konkurencją,
 • przetwarzanie informacji,
 • zarządzanie tożsamością,
 • uprawnienia i role określające wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń — takich jak laptopy, zapory sieciowe, a także dla oprogramowania i komunikacji.

Dodatkowo warto, aby polityka bezpieczeństwa zawierała informacje o częstotliwości audytów, kontroli i zmian.

Najważniejsze – im więcej sztywnych regulacji, tym mniej niepewności w działaniu.

Zadbaj o cyberbezpieczeństwo pracowników!