fbpx

Systemy EDR

Endpoint Detection and Response

Co to jest EDR (Endpoint Detection and Response)?

Endpoint Detection and Response (EDR) to narzędzie służące wykrywaniu i reagowaniu na podejrzane aktywności na urządzeniach końcowych.

W przeciwieństwie do dotychczas wykorzystywanych technologii EDR nie koncentruje się na identyfikowaniu złośliwego oprogramowania, a na detekcji nieprawidłowych działań.

Po wykryciu nietypowej aktywności EDR generuje alert analitykom bezpieczeństwa, którzy nie tylko mogą zbadać jego przyczynę, ale odpowiednio zareagować na określoną nieprawidłowość.

Endpoint Detection and Response pozwala na stały wygląd w to, co dzieje się w naszej sieci - analizuje uruchomione procesy, usługi, pojawiające się wpisy w rejestrze czy powiązania między procesami.

Endpoint Detection and Response - Rozwiązanie rewolucjonizujące cyberbezpieczeństwo

EDR dzięki zaawansowanej technologii wykrywającej cyberataki już we wczesnej fazie jest skuteczną bronią przeciwko hakerom. Jest to o tyle istotne, że wykrywając incydent na jego wczesnym etapie, minimalizujemy potencjalne szkody, które mogłyby zostać wyrządzone. Ponadto wykrywanie podejrzanej aktywności w jej początkowym stadium pozwala wyeliminować zakłócenia działalności biznesowej i związane z tym koszty.

Rozwiązania klasy Endpoint Detection and Response to dodatkowa warstwa bezpieczeństwa, która wraz z tradycyjnymi rozwiązaniami ochroni Twoje firmowe środowisko IT przed szerokim spektrum zagrożeń. Wraz ze wzrostem incydentów EDR staje się niezbędnym elementem strategii bezpieczeństwa każdego współczesnego przedsiębiorstwa. EDR to nie tylko analizuje i eliminuje zagrożenia, ale pomaga uzupełnić luki w strategii ochronnej przedsiębiorstwa.

Systemy EDR - na co zwrócić uwagę podczas wyboru?

Wraz ze zwiększoną ilością danych wymagana jest większa ilość analiz, które wymagają wielu cennych zasobów: czasu, pieniędzy, a przede wszystkim wykwalifikowanych specjalistów, którzy odpowiednio zinterpretują wykrytą przez EDR nietypową aktywność. Większość narzędzi EDR musi być skorelowana z działaniem ekspertów, którzy wiedzą, jakie pytania zadawać i jak interpretować odpowiedzi.

Skuteczny EDR powinien być kompatybilny z tradycyjnymi produktami bezpieczeństwa i zostać zintegrowany z istniejącą architekturą zabezpieczeń Twojego przedsiębiorstwa.

Dlaczego oprogramowanie EDR jest potrzebne Twojej organizacji?

Podstawą ochrony każdego środowiska IT jest solidne oprogramowanie antywirusowe - ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem jest w dzisiejszych czasach niezbędna - bez wczesnego wykrycia zagrożenia i szybkiego podjęcia przeciwdziałań przedsiębiorstwo narażone jest na naruszenie infrastruktury IT, nieodwracalną utratę danych i reperkusje finansowe i wizerunkowe.

Zagrożenia nieustannie mutują, dlatego wprowadzenie dodatkowych warstw zabezpieczeń służących ochronie endpointów jest konieczne. Rozwiązania klasy EDR doskonale uzupełniają ochronę antywirusową o warstwę, która wykrywa anomalie w systemie, które mogły nie zostać ujęte w sygnaturach czy też innych modułach ochrony tradycyjnego antywirusa.

Administratorzy i inne osoby odpowiadające za cyberbezpieczeństwo powinny mieć szczegółowy wgląd w to, co dzieje się w firmowej sieci, aby jak najszybciej unieszkodliwić zagrożenia i zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się ataku - System EDR dzięki funkcji izolowania poszczególnych urządzeń końcowych od całej infrastruktury skutecznie ogranicza potencjalne szkody powstałe na skutek ataku.

Obecnie podstawowe znaczenie w niwelowaniu skutków cyberataków ma czas reakcji. Średnio całe postępowanie trwa ponad trzy godziny, jednak rozwiązania klasy EDR mogą znacząco przyspieszyć ten proces, dzięki automatyzacji części procesów.

Skuteczny system EDR pozwala na:

  • Efektywne zapobieganie incydentom - bazując na gotowych zestawach reguł lub sztucznej inteligencji wykrywa i powstrzymuje ataki, zanim dojdzie do wyrządzenia szkód,
  • Automatyczne wykrywanie zagrożeń - podejrzane aktywności w systemie użytkownika są natychmiast identyfikowane,
  • Detekcję ukrytych zagrożeń - poprzez analizę informacji spływających z endpointów,
  • Automatyczną reakcję na zdarzenia - EDR reaguje w czasie rzeczywistym, dzięki temu zapobiega eskalacji zagrożenia w sieci, a ponadto informuje administratora o zaistniałych incydentach,
  • Gromadzenie informacji koniecznych do dalszej analizy - to pozwala zrozumieć przebieg i przyczynę zagrożenia, a przeprowadzenie wnikliwego śledztwa umożliwia przygotowanie się do podobnych incydentów w przyszłości.

Czym różni się EDR (Endpoint Detection and Response) od EPP (Endpoint Protection Platforms)?

Zarówno EDR, jak i Platformy Ochrony Punktów Końcowych stanowią trzon systemu zabezpieczeń, jednak oba rozwiązania pełnią zupełnie inną funkcję w mechanizmach ochrony. EPP przede wszystkim identyfikuje i blokuje już znane zagrożenia, np. poprzez skanowanie antywirusowe, natomiast rozwiązania klasy EDR zostały stworzone, aby wykrywać anomalie w aktywności ekosystemu, na którym pracuje. Taka funkcjonalność umożliwia proaktywną ochronę, czyli blokowanie zagrożeń jeszcze nieznanych.

Ponadto EDR pozwala na bieżąco monitorować systemy, gromadzić i agregować informacje dot. nietypowej aktywności, dzięki temu możliwa jest szczegółowa analiza i prześledzenie poszczególnych incydentów. Rozwiązania EPP i EDR doskonale się uzupełniają i oba powinny stanowić podstawę ochrony systemów.

Łukasz Kucharski
Łukasz Kucharski

Jak ograniczyć liczbę incydentów bezpieczeństwa? Interesującym rozwiązaniem jest inwestycja w narzędzie klasy EDR – Endpoint Detection and Response. Coraz większy nacisk kładzie się na wczesną identyfikację ataków i tutaj właśnie doskonale sprawdzi się EDR, który szybko identyfikuje zagrożenia i zapobiega ich eskalacji. 

EDR na bieżąco gromadzi informacje dotyczące aktywności w systemie, które nie są wprost widoczne dla administratorów. Systemy EDR w czasie rzeczywistym są w stanie wykryć podejrzaną aktywność i podjąć odpowiednie działania – kiedy anomalia zaczyna stanowić realne zagrożenie dla monitorowanego systemu, EDR blokuje rozprzestrzenianie się zagrożenia w całej infrastrukturze. 

Jednym z najistotniejszych aspektów EDR jest jego zdolność do szczegółowego zbierania informacji na temat aktywności mającej miejsce na monitorowanym systemie – takie rozwiązanie umożliwia administratorom sieci szczegółowy wgląd nie tylko w przyczyny, ale pozwala prześledzić całą ścieżkę ataku – od momentu uruchomienia szkodliwego procesu w systemie do chwili jego zablokowania. 

Solidne rozwiązanie EDR wraz z dobrym antywirusem stworzą w Twojej firmie spójny ekosystem zabezpieczeń. VIDA w swojej ofercie posiada dwa, innowacyjne rozwiązania typu EDR: CylanceOPTICSWithSecure (dawniej F-Secure) Elements Endpoint Detection and Response

EDR – Endpoint Detection and Response
Wypełnij Formularz: