fbpx

Dostęp uprzywilejowany

Zarządzanie użytkownikami o podwyższonych uprawnieniach

Rozwiązania PAM, czyli Privileged Access Management pozwalają skutecznie zarządzać dostępem uprzywilejowanym. PAM pozwala wdrożyć politykę bezpieczeństwa dotyczącą dostępu do wrażliwej dla organizacji infrastruktury. Rozwiązania do zarządzania dostępem uprzywilejowanym pozwalają na rejestrowanie sesji zdalnych użytkowników o podwyższonych uprawieniach.
Zarządzanie dostępem uprzywilejowanym daje również dodatkowe korzyści w postaci rozliczania pracy dostawców, co przyczynia się do obniżenia kosztów usług, odpowiedniej higieny pracy na zasobach oraz możliwości gromadzenia know-how.
Łukasz Siwek
Łukasz Siwek

Dynamiczny rozwój środowisk informatycznych i idący za nimi poziom skomplikowania infrastruktury, jak również rosnąca liczba osób za nie odpowiedzialnych stawia przed przedsiębiorcami nowe wyzwania związane z bezpieczeństwem tychże środowisk. O ile stosunkowo łatwo jest zapanować nad aktywnością użytkowników korzystających z kont o ograniczonym dostępie, to dużo trudniej ma się sprawa w przypadku użytkowników uprzywilejowanych – wszelkiej maści administratorów, superużytkowników czy superadminów. Posiadanie rozwiązania klasy PAM (Privileged Access Management) staje się na chwilę obecną nieodzowne. Szczególnie że rozwiązanie takie poza oczywistymi korzyściami związanymi z wyeliminowaniem niekontrolowanego, bezpośredniego dostępu do krytycznych zasobów środowiska IT czy posiadaniem bezpiecznej i centralnie zarządzanej bazy haseł użytkowników uprzywilejowanych, wprowadza nowy poziom higieny bezpieczeństwa poprzez monitorowanie i nagrywanie sesji w czasie rzeczywistym czy też możliwość przyznawania kontrolowanego dostępu podmiotom zewnętrznym, świadczącym usługi administracyjne na rzecz naszej organizacji. Wspomniana możliwość rejestrowania sesji świetnie realizuje kwestie związane z nabywaniem know-how tak cennego dla codziennego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Ponadto rozwiązanie tej klasy jest jednym z kluczowych elementów, które zapewniają zgodność z przepisami o ochronie danych osobowych kryjących się pod wiele mówiącym pojęciem RODO.

Wybierz produkt