fbpx

FortiGate Firmware Upgrade. Jak zaktualizować oprogramowanie systemowe?

Udostępnij

FortiGate Firmware Upgrade

Tematem poradnika jest aktualizacja oprogramowania wewnętrznego urządzenia FortiGate.

Zaczniemy od zalogowania się do naszej przykładowej jednostki.

W naszym przykładzie posłużymy się jednostką FortiGate 100-F pracującą aktualnie pod kontrolą oprogramowania w wersji 6.2.2.

W celu przeprowadzenia aktualizacji FortiGate przechodzimy do sekcji System, a następnie Firmware, gdzie uzyskamy bardziej szczegółowe informacje o aktualnie posiadanej wersji oprogramowania, w tym o numerze buildu.

Aktualizację FortiGate wykonamy manualnie i nie wykorzystamy możliwości automatycznego pobrania oprogramowania przez urządzenie.

Musimy zatem zalogować się do naszego konta w witrynie support.fortinet.com i przenieść się do sekcji Download, a następnie Firmware Images.

Teraz wybieramy odpowiednią rodzinę produktów Fortinet, w naszym przypadku będzie to FortiGate i rozpoczynamy najważniejszy krok, czyli sprawdzenie tzw. ścieżki aktualizacji.

Fortigate logownie na portalu

FortiGate - przejście pomiędzy wersjami oprogramowania

Tutaj możemy zweryfikować jakie kolejne wersje oprogramowania muszą pojawić się na naszym urządzeniu w procesie aktualizacji.

Ścieżka aktualizacji będzie różna w zależności od tego, jaką jednostkę FortiGate i w jakiej wersji oprogramowania posiadamy.

Patrząc na jednostkę 1000C działającą pod kontrolą oprogramowania w wersji 5.2.9 przy aktualizacji do wersji 5.6.12 otrzymamy listę z wersjami oprogramowania, które muszą się kolejno znaleźć na naszym urządzeniu. I tak byłyby to kolejno wersje 5.2.11 i 13, 5.4.10 i 12 oraz finalnie wersja 5.6.12.

Natomiast dla jednostki z naszego przykładu działającej pod kontrolą oprogramowania w wersji 6.2.2 najnowszą dostępną wersją jest 6.2.3, więc ścieżka aktualizacji jest krótka, gdyż musimy dokonać tylko jednego przeskoku.

Po określeniu pożądanej wersji oprogramowania przechodzimy do działu Download i odszukujemy ją w udostępnionych przez producenta zasobach.
W folderze opisanym jako 6.2.3 mamy dostęp do oprogramowania dla wszystkich modeli FortiGate’a.
Odszukujemy oprogramowanie przeznaczone dla naszego urządzenia i pobieramy przez przeglądarkę plik o rozmiarze około 63 MB.

Forigate w jaki sposób przechodzić na poszczególne werjse

FortiOS proces aktualizacji

Warto pamiętać, że proces aktualizacji oprogramowania FortiGate zachowuje całą naszą dotychczasową konfigurację. Naturalnie zalecane jest posiadanie kopii konfiguracji na wypadek ewentualnego niepowodzenia aktualizacji, gdyż w takim wypadku możemy wgrać do urządzenia wcześniejszą, stabilną wersję oprogramowania i przywrócić jego konfigurację korzystając właśnie z takiego pliku.

Po pobraniu pliku oprogramowania możemy wskazać je jako nowe wykorzystując do tego interfejs webowy.
Uzyskujemy wówczas informacje o tym, z jakiej, do jakiej wersji dokonujemy aktualizacji.
Widzimy też, że producent zadbał o wykonanie kopii konfiguracji urządzenia przed dokonaniem jego aktualizacji.

fortigate kopia przy aktualizacji

Po przeprowadzeniu procesu aktualizacji jednostka FortiGate uruchomi się ponownie i powinniśmy móc zalogować się już na nowej wersji oprogramowania.

Fortigate aktualizacja fortios

Nie przegap naszych nowych poradników dot. konfiguracji FortiGate. Dowiedz się pierwszy o naszych bezpłatnych szkoleniach - zapisz się na newsletter.