fbpx

Threat Hunting – co to jest i dlaczego warto korzystać z tej usługi?

Threat Hunting, czyli „polowanie na zagrożenia”, to zaawansowana praktyka, której celem jest proaktywne wyszukiwanie cyberzagrożeń, które mogą pozostawać niewykryte w sieci organizacji. Proces ten zakłada, że w systemie już mogą znajdować się przeciwnicy i inicjuje dochodzenie w celu wykrycia nietypowego zachowania, które może wskazywać na obecność złośliwej aktywności. W polowaniu uczestniczą doświadczeni łowcy zagrożeń (Threat Hunters), którzy do swojej pracy wykorzystują najnowocześniejsze narzędzia, ogromne ilości danych i sztuczną inteligencję. W erze zaawansowanych zagrożeń cybernetycznych Threat Hunting stał się nieodzownym elementem strategii obronnej każdej organizacji. 

Threat Hunting

Proces Threat Hunting’u

Proaktywne polowanie na zagrożenia zazwyczaj przebiega w trzech głównych krokach: wyzwalacz, dochodzenie i rozwiązanie.

Krok 1: Wyzwalacz

Wyzwalacz kieruje łowców zagrożeń do konkretnego systemu lub obszaru sieci, w momencie gdy zaawansowane narzędzia wykrywają nietypowe działania, które mogą wskazywać na złośliwą aktywność. Często hipoteza dotycząca nowego zagrożenia może stanowić wyzwalacz do polowania. Na przykład zespół bezpieczeństwa może poszukiwać zaawansowanych zagrożeń, które wykorzystują narzędzia takie jak fileless malware, aby ominąć istniejące zabezpieczenia.

Krok 2: Dochodzenie

Podczas fazy dochodzenia, łowca zagrożeń wykorzystuje technologie takie jak EDR (Endpoint Detection and Response), aby dokładnie zbadać potencjalne złośliwe działanie w systemie. Dochodzenie trwa do momentu, gdy aktywność zostanie uznana za nieszkodliwą lub gdy zostanie stworzony pełny obraz złośliwego zachowania.

Krok 3: Rozwiązanie

Faza rozwiązania polega na przekazaniu odpowiednich informacji o złośliwej aktywności zespołom operacyjnym i bezpieczeństwa, aby mogły one odpowiednio zareagować i zneutralizować zagrożenie. Zebrane dane o złośliwej i nieszkodliwej aktywności mogą być również wykorzystywane do doskonalenia zautomatyzowanych technologii bez konieczności dalszej interwencji człowieka.

crowdstrike
Obejrzyj Webinar CrowdStrike!
Nie tylko malware – poznaj prawdziwe oblicze cyberprzestępców i jak się przed nimi bronić

Metodologie Threat Hunting’u

Threat Hunting to złożony proces, który wymaga różnorodnych metodologii, aby skutecznie identyfikować i neutralizować zagrożenia. Istnieją trzy główne metodologie: dochodzenie oparte na hipotezach, dochodzenie oparte na wskaźnikach oraz zaawansowane analizy i uczenie maszynowe.

Dochodzenie oparte na hipotezach

Dochodzenie oparte na hipotezach często rozpoczyna się od nowo zidentyfikowanego zagrożenia, które zostało odkryte dzięki dużej ilości danych o atakach zebranych z różnych źródeł. Te dane dostarczają wgląd w najnowsze taktyki, techniki i procedury (TTP) atakujących. Tutaj często wykorzystuje się informacje z MITRE ATT&CK Framework. Analizując te dane, analityk może zidentyfikować cyberprzestępcę i podjąć działania zanim ten zdąży wyrządzić szkody.

Dochodzenie oparte na wskaźnikach IoC lub IoA

To podejście polega na wykorzystaniu threat intelligence do katalogowania znanych wskaźników kompromitacji (IoC) oraz wskaźników ataku (IoA) związanych z nowymi zagrożeniami. Te wskaźniki stają się wyzwalaczami, które threat hunters używają do odkrywania potencjalnych ataków lub trwającej złośliwej aktywności.

Zaawansowane analizy i uczenie maszynowe

Trzecie podejście łączy potężne analizy danych z uczeniem maszynowym, aby przesiać ogromne ilości informacji i wykryć nieprawidłowości, które mogą sugerować potencjalną złośliwą aktywność. Te anomalie stają się tropami, które są badane przez wykwalifikowanych analityków w celu identyfikacji ukrytych zagrożeń.

Dlaczego warto korzystać z Threat Hunting’u?

Threat Hunting jest nieodzownym elementem obrony cybernetycznej, który znacząco zwiększa bezpieczeństwo organizacji. Pozwala na wykrycie zaawansowanych zagrożeń, które mogą ominąć zautomatyzowane systemy, skracając czas reakcji na incydenty i minimalizując potencjalne szkody. Dzięki Threat Hunting organizacje mogą:

  • Zidentyfikować i usunąć zaawansowane zagrożenia zanim wyrządzą szkody.
  • Udoskonalić swoje systemy bezpieczeństwa na podstawie zebranych danych.
  • Zwiększyć świadomość i gotowość na przyszłe zagrożenia poprzez analizę trendów i działań atakujących.

Kiedy warto korzystać z usług Threat Hunting?

Choć pojęcie Threat Hunting jest jasne, wyzwaniem staje się faktyczne zatrudnienie personelu, który potrafi prawidłowo przeprowadzić ten proces. Najlepsi łowcy zagrożeń to ci, którzy mają bogate doświadczenie w walce z cyberprzestępcami. Niestety, w branży cybersecurity brakuje takich specjalistów. Dlatego wiele organizacji decyduje się zewnętrzną pomoc, która oferuje ogromną wiedzę i czujność 24/7 za bardziej przystępną cenę.

Korzyści i zalety usługi Threat Hunting

Kapitał ludzki

Każda nowa generacja technologii bezpieczeństwa jest w stanie wykryć większą liczbę zaawansowanych zagrożeń, ale najskuteczniejszym mechanizmem wykrywania jest nadal ludzki mózg. Automatyczne techniki wykrywania są z natury przewidywalne, a dzisiejsi atakujący doskonale zdają sobie z tego sprawę i opracowują techniki, aby je obejść lub się przed nimi ukryć. Ludzie są absolutnie kluczowym elementem skutecznej usługi Threat Hunting.

Obfitość danych

Usługa musi również mieć zdolność gromadzenia i przechowywania szczegółowych danych o zdarzeniach systemowych, aby zapewnić pełną widoczność wszystkich punktów końcowych i zasobów sieciowych. Dzięki skalowalnej infrastrukturze chmurowej, dobra usługa bezpieczeństwa agreguje i analizuje te duże zbiory danych w czasie rzeczywistym.

Threat Intelligence

Na koniec, rozwiązanie threat hunting powinno być w stanie krzyżować wewnętrzne dane organizacji z najnowszymi informacjami o zewnętrznych zagrożeniach i stosować zaawansowane narzędzia do skutecznej analizy i korelacji złośliwych działań. Wszystko to wymaga czasu, zasobów i zaangażowania – a większość organizacji nie ma wystarczającej ilości personelu ani wyposażenia, aby prowadzić ciągłą, 24/7 operację threat hunting’u. Na szczęście istnieją zarządzane rozwiązania bezpieczeństwa, które posiadają odpowiednie zasoby – niezbędne osoby, dane i narzędzia analityczne – do skutecznego polowania na nietypową aktywność sieciową i ukryte zagrożenia.

crowdstrike
Platforma Crowdstrike Falcon
Zatrzymaj naruszenia dzięki elastycznej i rozszerzalnej platformie CrowdStrike Falcon do powstrzymywania naruszeń!

Znaczenie długoterminowego przechowywania danych

Przechowywanie danych o bezpieczeństwie przez dłuższy czas umożliwia łowcom zagrożeń uzyskanie lepszej widoczności i kontekstu zagrożeń, zarówno w czasie rzeczywistym, jak i historycznym. To z kolei wspiera dokładność i kompletność dochodzeń i analiz. Długoterminowe przechowywanie danych pozwala zespołom na proaktywne i szybsze wyszukiwanie oraz odkrywanie ukrytych zagrożeń w środowisku, eliminowanie zaawansowanych zagrożeń oraz lepsze priorytetyzowanie i adresowanie luk w zabezpieczeniach, zanim zostaną one wykorzystane.

Dzięki gromadzeniu i przechowywaniu danych o bezpieczeństwie w repozytorium, użytkownicy mogą szybko przeszukiwać i korelować różne zestawy danych. Łączenie wielu źródeł logów, threat intelligence i informacji o zagrożeniach, pozwala specjalistom lepiej definiować i zawężać zakres wykryć, co skutkuje mniejszą liczbą fałszywych alarmów. Dzięki wzbogaconej telemetrii bezpieczeństwa, zespoły zyskują potrzebną widoczność i kontekst dla swoich dochodzeń, co przyspiesza wykrywanie i reagowanie na potencjalne zagrożenia.

CrowdStrike’s Threat Hunting – Usługa bezpieczeństwa dla Twojej organizacji!

CrowdStrike Falcon® OverWatch™ łączy wszystkie trzy elementy w rozwiązanie bezpieczeństwa 24/7, które proaktywnie poluje, bada i doradza w sprawie aktywności zagrożeń w środowisku organizacji. Ich zespół łowców przeszukuje dane o zdarzeniach w punktach końcowych od klientów CrowdStrike na całym świecie. Dzięki temu szybko identyfikują i zatrzymują wysoce zaawansowane ataki, które najprawdopodobniej pozostałyby niewykryte. Dzięki tej usłudze, wszelkie naruszenia są wykrywane na wiele dni, tygodni, a nawet miesięcy przed ich wykryciem za pomocą konwencjonalnych metod.

CrowdStrike Falcon OverWatch może pomóc w wykrywaniu i reagowaniu na incydenty cybernetyczne przez całą dobę. Napisz do nas i dowiedz się więcej o potężnych korzyściach bezpieczeństwa, jakie oferuje Falcon OverWatch.

Jakie rozwiązanie do wykrywania zagrożeń wybrać?

FAQ

Threat Hunting to proaktywne wyszukiwanie ukrytych cyberzagrożeń w sieci organizacji.

  • Wyzwalacz: Wykrywanie nietypowych działań.
  • Dochodzenie: Analiza z użyciem EDR.
  • Rozwiązanie: Neutralizacja zagrożeń i przekazanie informacji zespołom bezpieczeństwa.
  • Hipotezy: Oparte na danych o nowych zagrożeniach.
  • Wskaźniki (IoC/IoA): Użycie znanych wskaźników kompromitacji.
  • Uczenie maszynowe: Analiza danych w celu wykrycia anomalii.

Pozwala wykryć zaawansowane zagrożenia, ulepsza systemy bezpieczeństwa i zwiększa gotowość na przyszłe ataki.

CrowdStrike Falcon® OverWatch™ oferuje ciągłe, proaktywne polowanie na zagrożenia i ich neutralizację 24/7.

Zadaj pytanie naszemu specjaliście
ds. bezpieczeństwa!

Wypełnij Formularz: