fbpx

Asset.Desk - Inventory​

System do zarządzania mąjątkiem IT​

Program przedstawia strukturę organizacyjną IT w postaci cyklu życia wszystkich zasobów w połączeniu z zarządzaniem zamówieniami, dostawami oprogramowania i licencjami.Przejrzysty i czytelny interfejs użytkownika czyni Asset.Desk rozwiązaniem komfortowym i przyjaznym w obsłudze, a automatyczny skaner umożliwia szybką inwentaryzację zasobów technicznych.

Inwentaryzacja majątku IT

Asset.Desk umożliwia przeprowadzenie inwentaryzacji sprzętu oraz oprogramowania w systemach Windows i Linux.

Program skanując, automatycznie tworzy bazę dostępnych urządzeń. Poza informacjami na temat serwerów, stacji roboczych, notebooków oraz urządzeń SNMP, Asset.Desk dostarcza informacji na temat podłączonych urządzeń peryferyjnych oraz monitorów, umożliwiając tworzenie szczegółowych zestawień dotyczących zasobów IT.

Program rozpoznaje komponenty sprzętowe takie jak pamięci RAM, dyski twarde, karty sieciowe itp. Dodatkowo administrator ma również możliwość ręcznego wprowadzenia tzw. urządzeń pasywnych, czyli takich, które nie mogą być skanowane za pośrednictwem sieci. Audyt oprogramowania dostarcza administratorowi informacji na temat zainstalowanego oprogramowania łącznie z danymi dotyczącymi service packów, aktualizacji, wersji oraz numerów seryjnych, co znacznie ułatwia nadzorowanie zakupionych licencji oprogramowania.

Asset.Desk pozwala również generować raporty informujące administratora o zmianach w oprogramowaniu oraz w strukturze sprzętowej na danym serwerze lub stacji roboczej.

Asset.Desk umożliwia:

 • automatyczną inwentaryzację sprzętu i oprogramowania urządzeń z systemem Windows, Linux i Mac,
 • inwentaryzację urządzeń SNMP,
 • tworzenie i zarządzanie różnymi typami obiektów (komputerów, serwerów, drukarek, monitorów, routerów, switchów, telefonów, etc.),
 • automatyczne lub manualne przypisywanie numerów inwentarzowych,
 • rejestrowanie wszystkich zmian dotyczących sprzętu i oprogramowania oraz wszystkich przesunięć sprzętu,
 • generowanie i inspekcję tablicy informacyjnej zawierającej dane na temat ostatniej inspekcji, nazwiska audytora, okresu ważności i daty następnej inspekcji.

Zarządzanie licencjami w organizacji

Zarządzanie licencjami – ASSET.DESK dzięki wielu funkcjom wspiera zarządzanie licencjami oprogramowania i umożliwia ich prawidłowe wykorzystanie w firmie.

Program pozwala na właściwe przypisanie licencji do urządzeń, rozpoznaje i automatycznie informuje o nowym zainstalowanym oprogramowaniu, ale również daje możliwość ręcznego dodania aplikacji, które nie zostały wykryte podczas automatycznego skanowania.

Aplikacja umożliwia wprowadzanie do systemu wszystkich dokumentów związanych z zakupem, najmem lub dzierżawą urządzeń i licencji. Asset.Desk posiada także funkcję automatycznego naliczania amortyzacji administrowanych urządzeń, licencji i elementów wyposażenia.

Asset.Desk to:

 • zarządzanie licencją dla wszystkich modeli licencyjnych,
 • śledzenie przypisanych licencji,
 • ocena bezpieczeństwa oprogramowania,
 • MPG SAM-Tool.

Raportowanie:

 • obszerne, spersonalizowane raporty (standardowe raporty oraz indywidualne raporty tworzone z generatora),
 • szybki przegląd całkowitych kosztów IT w każdym momencie,
 • szczegółowy przegląd właściwości posiadanych zasobów IT (wiek, cena, wartość itd.),
 • raportowanie i kontrola w całym cyklu życia zasobu IT (od zamówienia po usunięcie),
 • analiza kosztów dla różnych departamentów, działów organizacji,
 • efektywne mapowanie procesów IT na podstawie dokładnych danych,
 • lokalizacje,
 • typ urządzenia,
 • podział na departament.
Rafal Pezowicz
Rafał Pezowicz