fbpx

F-Secure – migracja profili bezpieczeństwa

Migracja profili bezpieczeństwa z konsoli F-Secure Policy Manager 14.x do konsoli zarządzania F-Secure PSB

F-Secure Protection Service for Business (PSB) oferuje możliwość migracji profili bezpieczeństwa z rozwiązania F-Secure Policy Manager do produktu F-Secure Protection Service for Business (PSB).

Możliwość eksportu polityk bezpieczeństwa jest ograniczona do polityki przypisanej do konkretnej stacji końcowej. Nie ma możliwości migracji ustawień dla grupy hostów. Jeśli chcesz wyeksportować ustawienia dla grupy hostów, wybierz jeden z komputerów należący do tej grupy i upewnij się, że wszystkie ustawienia dziedziczone są z grupy nadrzędnej.

Eksport ustawień z Policy Manager Console 14.x

W celu eksportu ustawień polityk bezpieczeństwa należy zaznaczyć interesującą nas stację końcową (dla której polityki chcemy eksportować), a następnie kliknąć prawym klawiszem myszy i z wyświetlonego menu wybrać opcję „Export policy file for 14.x host”.

Następnie zostanie wyświetlone okno wyboru miejsca, w którym zostanie zapisany plik z eksportowanymi ustawieniami. Możemy zmienić jego lokalizację oraz nazwę pliku. Zapisany plik będzie posiadał rozszerzenie „json”.

f-secure migracja

Import ustawień profilu bezpieczeństwa do konsoli PSB

W celu zaimportowania ustawień profilu bezpieczeństwa do konsoli PSB należy stworzyć nowy profil. W tym celu należy z menu po lewej stronie wybrać opcję „Profile” (1). Następnie przy dowolnym profilu kliknąć przycisk menu (okrąg z trzema kropkami) (2). A następnie wybrać opcję „Klonuj profil” (3).

Następnie wyświetlone zostanie okno konfiguratora profilu bezpieczeństwa. W celu importu ustawień należy kliknąć przycisk menu (okrąg z trzema kropkami) (1). Następnie z wyświetlonego menu należy wybrać opcję „Importuj profil” (2).

W wyświetlonym oknie wybieramy wcześniej wyeksportowany plik z ustawieniami polityk bezpieczeństwa (1). Następnie potwierdzamy wybór przyciskiem „Wybierz” (2).

Ustawienia profilu bezpieczeństwa zostały zaimportowane. Należy nadać nazwę nowo tworzonego profilu w polu „Nazwa profilu” (1). Następnie należy sprawdzić, czy wszystkie zaimportowane ustawienia są zgodne z wymaganiami administratora. Zmienione pola zaznaczone są pomarańczową belką (2). Jeśli wszystkie ustawienia są poprawne, należy je zapisać klikając w przycisk „Zapisz i opublikuj” (3).

migracja f-secure psb

Przypisywanie profili do wybranych komputerów

Kolejnym krokiem jest przypisanie nowo utworzonego profilu bezpieczeństwa do wybranych komputerów. W tym celu z menu po lewej stronie należy wybrać opcję „Urządzenia” (1). Następnie należy zaznaczyć wybrane komputery, do których chcemy przypisać profil (2) i z wyświetlonego menu na dole strony wybrać opcję „Przypisz profil” (3).

Ostatnim krokiem jest wybranie wcześniej utworzonego profilu (1), a następnie kliknięcie przycisku „Przypisz” (2).

migracja f-secure

Profil bezpieczeństwa zostanie przypisany do wybranych komputerów i po kilku sekundach zostanie on rozdystrybuowany, a komputery rozpoczną pobieranie i stosowanie nowych ustawień bezpieczeństwa.

Pytania i problemy - migracja profili bezpieczeństwa

W razie pytań lub problemów zachęcamy do kontaktu.

Autor: Piotr Pietras

Zapisz się na
newsletter
Współpracujemy z najlepszymi:
Sprawdź jak ocenili nas klienci
5/5
Bezpieczeństwo sieci

Gałczyńskiego 18
40-587 Katowice
NIP: 651-15-41-295
Tel: 32 225 99 66

email: kontakt@vida.pl

Zapytaj o produkt

Rozwiązania IT

Gałczyńskiego 18
40-587 Katowice
NIP: 651-15-41-295
Tel: 32 225 99 66
email: kontakt@vida.pl
F-Secure
Dołącz do newslettera i otrzymaj roczną ochronę antywirusową F-Secure Internet Security. Klucz uprawnia do korzystania z rocznej, pełnej wersji oprogramowania, którą możesz zainstalować na 3 urządzeniach z systemem Windows. Wystarczy, że: