fbpx

Cyberbezpieczeństwo firm w Polsce. Wsparcie dla firm

Udostępnij

W 2021 r. badania w Polsce wykazały, że 70% badanych przedsiębiorstw doświadczyło przynajmniej jednego cyberataku.

Co oznaczana cyberbezpieczeństwo w firmie?

Cyberbezpieczeństwo w firmie składa się z wielu elementów. Są nim nie tylko systemy informatyczne, zabezpieczające sieć, skuteczny antywirus i polityka bezpieczeństwa. Są też nią audyty bezpieczeństwa IT i cyberedukcja kadry.

Cyberbezpieczeństwo jest całokształtem działań podejmowanych w celu zminimalizowania ryzyk grożących ITC i funkcjonowaniu świata wirtualnego. Obejmuje swoim zakresem:

 • zapewnienie bezpieczeństw procesów,
 • działania profilaktyczne — zapobieganie cyberincydentom, edukacje w zakresie cyberbezpieczeństwa w sieci,
 • wyposażenie w odpowiednie technologie i rozwiązania, gwarantujące ochronę danych.

Wyjaśniając zawiłości ICT (Infromation and Communiaction Technologies), czyli technologie informacyjno-telekomunikacyjne — wszystkie technologie przetwarzające, gromadzące i przesyłające informacje w formie elektronicznej, które należy odpowiednio chronić.

Przedsiębiorco powinieneś zadbać o cyberbezpieczeństwo swojej firm, bezwzględu na jej wielkość i branżę. Odpowiedz sobie na pytania — co i jak należy chronić, przed jakimi zagrożeniami?

Obszarami, które wymagają zabezpieczenia, są:

 1. użytkownik,
 2. urządzenie,
 3. dane.

Potrzebujesz opracować odpowiednie kryteria, zasady i procesy organizacyjne.

Cyberbezpieczeństwo firm w Polsce

Raport Polskiej Agencji Rozwoju z 2022 r. o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce wskazuje, że firmy mają do wyboru wiele narzędzi służących zapewnieniu bezpieczeństwa lub minimalizowaniu ryzyka wystąpienia cyberincydentów.

Ważnym elementem poprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa jest czynnik ludzki. Według Raportu przedsiębiorcy przykładają większą wagę do odpowiedniego szkolenia kadr w obszarze bezpieczeństwa IT.

W 2021 r. odsetek przedsiębiorstw stosujących środki bezpieczeństwa IT wyniósł 95,3%. Prawie w 100% (99,99%) wykorzystywano je w dużych przedsiębiorstwach. Jak wskazuje przywołany Raport, najczęściej stosowanymi środkami bezpieczeństwa ITC w Polsce była:

 • bieżąca aktualizacja oprogramowania,
 • uwierzytelnienie silnym hasłem,
 • wykonywanie kopii zapasowych danych.

Jak wynika z badań, najrzadziej firmy korzystają z identyfikacji i uwierzytelniania metodami biometrycznymi. Zaledwie 27,9% przedsiębiorstw przeprowadziło audyt bezpieczeństwa systemu informacyjnego firmy.

Ustawowe cyberbezpieczeństwo w Polsce

NASK — państwowy instytut badawczy nadzorowany przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, dba o bezpieczeństwo danych cyfrowych w Polsce. Jego zadaniem jest działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa Internetu — cyberbezpieczeństwa i ochrony użytkowników. Instytut NASK reaguje na zdarzenia naruszające cyberbezpieczeństwo sieci w Polsce.

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa wskazuje instytut NASK jako jeden z Zespołów Reagowania na Incydenty Komputerowe, który koordynuje obsługę niebezpiecznych zdarzeń zgłaszanych przez operatorów usług kluczowych i dostawców usług cyfrowych — przeczytaj o dyrektywie NIS2, oraz jednostki samorządu terytorialnego. Incydenty powinni również zgłaszać jednostkowi użytkownicy.

W strukturach NASK funkcjonuje CERT Polska, czyli zespół specjalistów eliminujących zagrożenia w sieciach komputerowych, który walczy z przestępczością internetową. Zespół CERT Polska wykonuje obowiązki ustawowe w zakresie:

 • przyjmowania i obsługi zgłoszeń incydentów,
 • analizie zagrożeń,
 • analizie ryzyka,
  proces ostrzegania.

Badawczo-rozwojowy charakter Zespołu jest wspierany przez skarb państwa. CERT Polska również bierze udział w projektach dofinansowanych ze środków krajowych i europejskich.
Zespół zajmuje się zagrożeniami dotyczącymi — wyłudzeń w internecie, złośliwego oprogramowania, ataków typu DoS i DDoS i włamań do infrastruktury IT.

Cyberbezpieczenstwo firm. Wsparcie unijne

Cyberbezpieczeństwo — wsparcie dla przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy działający na terenie Polski, którzy chcą zwiększyć swoje cyberbezpieczeństwo, mogą starać się o dofinansowanie takiego celu z poszczególnych konkursów finansowanych z programów:

 • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).
 • Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW).

Ścieżka SMART

Jednym ze wsparcia w obszarze cyberbezpieczeństw jest „Ścieżka SMART” – trwający konkurs z FENG, wdrażany przez PARP. W jego naboru jednym z fakultatywnych modułów jest cyfryzacja. W tej kategorii możliwie jest otrzymanie dofinansowania transformacji cyfrowej i zapewnienie cyberbezpieczeństwa firmy. Działania obejmujące projekt muszą prowadzić do wdrożenia innowacji produktowej lub procesowej na poziomie przedsiębiorstwa.

Kwota do rozdysponowania w projekcie to miliard złotych. Nabór 1 trwa do 9 maja 2023.

Współfinansowanie działań EDIH

Następnym wsparciem również dla przedsiębiorców oferowanym przez państwo i współfinansowanym przez środki z budżetu UE jest konkurs “Współfinansowanie działań EDIH”. Skierowany jest do Europejskich Centrów Innowacji Cyfrowej (EDIH), czyli punktów kompleksowej obsługi wspierających mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w zakresie wdrażania rozwiązań cyfrowych w działalności biznesowej. Jest to element Programu Europa Cyfrowa. Celem programu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw dzięki procesowi transformacji cyfrowej przez usługi oferowane za pośrednictwem Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych, wyznaczonych przez Komisję Europejską. W Polsce jest ich łącznie 10. O wsparcie wnioskować mogą instytucje wspierające biznes, instytucje nauki i edukacji oraz przedsiębiorstwa, które po krajowej prekwalifikacji prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, aplikowały i uzyskały grant KE w konkursie europejskim z Programu Europa Cyfrowa.

Budżet na nabór to 245 miliona złotych. Nabór do 20 kwietnia 2023 r.

Automatyzacja i robotyzacja w MŚP

Jeśli Twoje przedsiębiorstwo prowadzi działalność na terenie województwa:

 • lubelskiego,
 • podkarpackiego
 • podlaskiego,
 • świętokrzyskiego,
 • warmińsko-mazurskiego.
 • Mazowsza (bez Warszawy i przyległych powiatów), czyli w Polsce Wschodniej,

możesz przystąpić do konkursu „Automatyzacja i robotyzacja w MŚP”. Działaniami objętymi wsparciem będą m.in. przeprowadzenie w firmie audytu procesów produkcyjnych, usługowych i biznesowych oraz wdrożenie rozwiązań zaplanowanych w mapie transformacji cyfrowej, w tym przeszkolenie lub przekwalifikowanie pracowników do obsługi nowych procesów.

Budżet na rok 2023 to 100 miliona złotych. Nabór od 2 sierpnia 2023 r.

Checklista cyberbezpieczeństwa firmy

Każdy przedsiębiorca powinien wziąć pod uwagę zagrożenie cybernetyczne. Jak wskazują badania ataki hakerskie, dotyczą wszystkie organizacje bez względu na ich wielkość. Jedynie skutki cyberataków mogą obejmować mniejszy obszar w przypadku małych i średnich firm, co może wiązać się z mniejszymi konsekwencjami — prawnymi, finansowymi. Jednak utrata zaufania kontrahentów i partnerów dotyczy każdego przedsiębiorcy. Sytuacja kryzysowa, wywołana cyberatakiem może zrujnować dorobek marki.

Przedsiębiorco korzystaj z oferowanego wsparcia! Wybieraj sprawdzone i cyberbezpieczne rozwiązania.

Checklista cyberbezpieczeństwa firmy:

 1. Wprowadź politykę bezpieczeństwa.
 2. Używaj zaawansowanego technologicznie antywirusa.
 3. Korzystaj z zabezpieczeń sieci wewnętrznej firmy.
 4. Edukuj kadrę z zakresu cyberbezpieczeństwa.
 5. Postaw na sprawdzone zabezpieczenie poczty służbowej.
 6. Korzystaj z menadżera haseł.
 7. Twórz kopie zapasowe danych i przechowuj je w różnych lokalizacjach.

Twoja najważniejsza zasada to zasada zerowego zaufania!

Antywirus CylancePROTECT

BlackBerry spełnia wszystkie wymogi, by w pełni chronić Twoją firmę. Marka proponuje nowoczesne rozwiązanie z zakresu cyberbezpieczeństwa, takie jak antywirus CylancePROTECT. Oparty na Cylance AI, która chroni siłę napędową Twojej organizacji — krytyczną infrastrukturę operacyjną — przed zakłóceniami.

Zadbaj o cyberbezpieczeństwo swojej firmy!